Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

Ve veřejné sekci jsou pro vás vypsán seznam všech dokumentů z tohoto webu ke stažení. Kliknutím na tlačítko pro stažení je můžete stáhnout.

Název souboru Formát Velikost Stáhnout
Uplatnění práv subjektu údajů ohledně informací k vozidle ze strany třetích stran (nikoliv vlastníka vozidla) – vlastník vozidla je fyzickou osobou
Účel dokumentu: Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů týkajících se údajů shromážděných o motorovém vozidle osobou, která není vlastníkem vozidla. Formulář musí vyplnit vlastník vozidla..
PDF 0.34 MB
Vyžádání informací k vozidlu ze strany třetích stran (nikoliv vlastníka vozidla) – vlastník vozidla je právnickou osobou
Účel dokumentu: Plná moc právnické osoby (např. spol. s r.o., a. s.), pokud by chtěla osoba uplatnit práva subjektu údajů podle GDPR pro motorové vozidlo, jehož vlastníkem je právnická osoba.
PDF 0.25 MB
Informativní list ke zneviditelnění
Účel dokumentu: Informace o možnostech zneviditelnění dokumentů určených k legitimaci a identifikačních dokladů, které nám poskytnete společně se svojí žádostí.
PDF 0.24 MB
Přístup k osobním údajům na uživatelském účtu Volkswagen ID
Účel dokumentu: Příručka pro přístup k osobním údajům na uživatelském účtu Volkswagen ID a k souvisejícím digitálním službám.
PDF 0.28 MB
Prohlášení o ochraně dat k právům subjektu údajů podle GDPR
Účel dokumentu: Toto prohlášení o ochraně dat poskytuje informace o zpracování osobních údajů v procesu práv subjektu údajů podle GDPR ze strany společnosti Volkswagen AG.
PDF 0.22 MB
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro přímé zákazníky (přímý prodej)
Účel dokumentu: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží ke splnění informačních povinností dle čl. 13, 14 GDPR a informuje zákazníka/zájemce společnosti Volkswagen AG o zpracování jeho osobních údajů společností Volkswagen AG, a to zejména při využívání služeb v rámci prodeje a servisu, jakož i v případě marketingových opatření.
PDF 0.28 MB
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Služby v rámci prodeje a servisu, jakož i v případě marketingových opatření“ na evropském trhu (kromě německého trhu)
Účel dokumentu: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží ke splnění informačních povinností dle čl. 13, 14 GDPR a informuje zákazníka o zpracování jeho údajů v rámci čtení dat ze zařízení OBFCM v Evropském hospodářském prostoru.
PDF 0.29 MB

Ve vaší soukromé sekci stahování vám poskytneme dokumenty ve vztahu k vaší osobě (např. kopii vašich osobních údajů). Pro získání přístupu se musíte přihlásit se svým ID žádosti a heslem, které vám zašleme poštou. Alternativně máte možnost přihlásit se pomocí svého Volkswagen ID.

Přihlásit se s Volkswagen ID Nebo

K přihlášení použijte ID žádosti, které získáte ze souhrnu vaší žádosti nebo z průvodního dopisu ke zprávě s informacemi.

Jednorázové heslo nutné pro přihlášení získáte v dopisu, který vám bude zaslán poštou.

Přihlášení s tímto heslem je z bezpečnostních důvodů možné pouze jednorázově. Dbejte na to, abyste přihlášení prováděli pouze tehdy, když máte na vašem koncovém zařízení stabilní internetové připojení. Přerušením spojení po provedeném přihlášení ztratí vaše přihlašovací údaje platnost.

Neplatné heslo nebo další dotazy?

Klikněte prosím na tlačítko níže, abychom vám mohli zaslat nové heslo poštou.
Požádat o nové heslo