Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Όλα τα έγγραφα αυτής της παρουσίας Web με δυνατότητα λήψης παρατίθενται στην κοινόχρηστη περιοχή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη πατώντας το κουμπί Λήψη.

Όνομα αρχείου Μορφή Μέγεθος Λήψη
Αιτήσεις σχετικά με πληροφορίες οχήματος από τρίτους (όχι κατόχους του οχήματος) – Ο κάτοχος του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο
Σκοπός του εγγράφου: Εξουσιοδότηση ενός νομικού προσώπου (π.χ. GmbH, AG, Limited), σε περίπτωση που ένα άτομο επιθυμεί να διεκδικήσει δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για ένα όχημα του οποίου ο κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο.
PDF 0.26 MB
Διεκδίκηση δικαιωμάτων υποκειμένου δεδομένων σχετικά με πληροφορίες οχήματος από τρίτους (όχι κατόχους του οχήματος) – Ο/Η κάτοχος του οχήματος είναι φυσικό πρόσωπο
Σκοπός του εγγράφου: Έντυπο για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με δεδομένα που συλλέγονται για ένα όχημα, από άτομο που δεν είναι κάτοχος του οχήματος. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την κάτοχο του οχήματος.
PDF 0.32 MB
Ενημερωτικό φυλλάδιο για απόκρυψη δεδομένων
Σκοπός του εγγράφου: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες απόκρυψης δεδομένων από τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα έγγραφα ταυτότητας που μας παρέχετε στο πλαίσιο του αιτήματός σας.
PDF 0.29 MB
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για άμεσους πελάτες (άμεση πώληση)
Σκοπός του εγγράφου: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξυπηρετεί τον σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληροφόρησης σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ και ενημερώνει τους πελάτες/ενδιαφερόμενους της Volkswagen AG σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Volkswagen AG, ιδίως σε περίπτωση χρήσης αυτών για υπηρεσίες πώλησης και εξυπηρέτησης, καθώς και για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης.
PDF 0.33 MB
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων βάσει ΓΚΠΔ
Σκοπός του εγγράφου: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προορίζεται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων βάσει ΓΚΠΔ από τη Volkswagen AG.
PDF 0.24 MB
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για „Υπηρεσίες πώλησης και εξυπηρέτησης, καθώς και για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης“ στην ευρωπαϊκή αγορά (εξαιρουμένης της γερμανικής αγοράς)
Σκοπός του εγγράφου: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξυπηρετεί τον σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληροφόρησης σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ και ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επιλογής δεδομένων OBFCM στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
PDF 0.26 MB
Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID
Σκοπός του εγγράφου: Σύντομος οδηγός για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID και στις ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτόν.
PDF 0.28 MB

Στην ιδιωτική περιοχή λήψης διατίθενται έγγραφα σε σχέση με το άτομό σας (π.χ. ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας). Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, πρέπει να συνδεθείτε με το ID αιτήματός σας και έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα σας αποστείλουμε ταχυδρομικά. Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με το Volkswagen ID σας.

Συνδεθείτε με το Volkswagen ID Ή

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε το ID αιτήματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σύνοψη του αιτήματός σας ή στην επιστολή που αφορά την αναφορά για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τον κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης που απαιτείται για τη σύνδεση θα τον βρείτε στην επιστολή που σας έχει αποσταλεί ταχυδρομικά.

Η σύνδεση με αυτόν τον κωδικό πρόσβασης είναι εφικτή μόνο μία φορά για λόγους ασφαλείας. Φροντίστε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση μόνο εάν η τερματική συσκευή σας διαθέτει σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης, αφότου έχετε συνδεθεί επιτυχώς, τα δεδομένα σύνδεσής σας θα χάσουν την ισχύ τους.

Μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης ή άλλες ερωτήσεις;

Κάνετε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να σας στείλουμε νέο κωδικό πρόσβασης ταχυδρομικά.
Αίτηση νέου κωδικού πρόσβασης