Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

U javnom području za vas su ispisani svi dokumenti ovog internetskog entiteta koje možete preuzeti. Klikanjem na gumb za preuzimanje možete ih preuzeti.

Naziv datoteke Format Veličina Preuzmi
Informativni letak o prikrivanju podataka
Svrha dokumenta: informacije o mogućnostima za prikrivanje podataka na legitimacijskim i identifikacijskim dokumentima koje nam stavljate na raspolaganje u okviru svojega upita.
PDF 0.5 MB
Izjava o zaštiti podataka o pravima ispitanika OUZP-a
Svrha dokumenta: ova Izjava o zaštiti podataka služi za informiranje o obradi osobnih podataka u procesu ostvarivanja prava prema OUZP-u putem društva Volkswagen AG.
PDF 0.23 MB
Izjava o zaštiti podataka za izravne kupce (izravna prodaja)
Svrha dokumenta: ova izjava o zaštiti podataka služi ispunjenju obveza informiranja u skladu s čl. 13. i 14. OUZP-a, a informira kupca / zainteresiranu stranu društva Volkswagen AG o obradi osobnih podataka koju provodi društvo Volkswagen AG, osobito u slučaju korištenje prodaje i usluga te marketinških mjera.
PDF 0.24 MB
Izjava o zaštiti podataka „Prodaja i usluge te marketinške mjere” na europskom tržištu (bez tržišta Njemačka)
Svrha dokumenta: ova izjava o zaštiti podataka služi ispunjenju obveza informiranja u skladu s čl. 13. i 14. OUZP-a, a informira kupca o obradi njegovih podataka u okviru očitavanja podataka OBFCM na Europskom gospodarskom prostoru.
PDF 0.28 MB
Prava ispitanika na podatke vozila koja mogu ostvariti treće osobe (koje nisu vlasnik motornog vozila) – vlasnik vozila fizička je osoba
Svrha dokumenta: obrazac za prava ispitanika koja osoba koja nije vlasnik motornog vozila može ostvariti na podatke prikupljene o vozilu. Obrazac mora ispuniti vlasnik motornog vozila.
PDF 0.32 MB
Upiti trećih osoba (koje nisu vlasnik motornog vozila) u vezi s podacima vozila – vlasnik motornog vozila pravna je osoba
Svrha dokumenta: punomoć pravne osobe (npr. d.o.o./GmbH, d.d./AG, Limited) kad pojedina osoba želi ostvariti prava ispitanika u skladu s OUZP-om za motorno vozilo čiji je vlasnik pravna osoba.
PDF 0.25 MB
Uvid u osobne podatke u Volkswagen ID korisničkom računu
Svrha dokumenta: smjernice za uvid u osobne podatke u Volkswagen ID korisničkom računu i povezane digitalne usluge.
PDF 0.21 MB

U vašem privatnom području za preuzimanje stavljamo vam dokumente koji se vežu uz vas na raspolaganje (npr. kopija vaših osobnih podataka). Da biste pristupili tome, morate se prijaviti svojim ID-om zahtjeva i lozinkom koju ćemo vam poslati poštom. Alternativno se možete prijaviti svojim Volkswagen ID-om.

Prijava putem Volkswagen ID-a Ili

Za prijavu se koristite ID-om zahtjeva koji ćete pronaći u sažetku vašeg zahtjeva ili u dopisu informativnog izvješća.

Preuzmite jednokratnu lozinku potrebnu za prijavu iz dopisa koji ste primili poštanskim putem.

Prijava je iz sigurnosnih razloga moguća samo jednom s pomoću ove lozinke. Obratite pozornost na to da se prijavite samo ako na krajnjem uređaju imate stabilnu internetsku vezu. Uslijed prekida veze po provedenoj prijavi vaši će podaci za prijavu prestati važiti.

Lozinka nevažeća ili još pitanja?

Kliknite na donji gumb da bismo vam poslali novu lozinku putem pošte.
Zatražite novu lozinku