Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Chcete spoločnosti Volkswagen AG nahlásiť možné porušenie ochrany údajov?

V takom prípade kontaktujte horúcu linku pre prípady porušenia ochrany osobných údajov. Zamestnanci zaevidujú informácie potrebné na preskúmanie a ďalšie spracovanie vami nahláseného možného porušenia ochrany údajov.

Viac informácií o procese nahlasovania a o osobných údajoch spracúvaných v tomto procese nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov (Používanie horúcej linky pre prípady porušenia ochrany osobných údajov).

Vaša kontaktná osoba: horúca linka pre prípady porušenia ochrany osobných údajov

Tel.
Tel. +49 (0) 5361-9-28479