Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Ako ste klijent društva Volkswagen AG, odnosno ako privatno primate usluge ili proizvode od Volkswagen AG, primili ste ih ili želite to učiniti u budućnosti, ili ste zainteresirani za usluge ili proizvode Volkswagen AG, nudimo vam na ovoj stranici pregled vaših prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) i načina na koje ih možete ostvariti u odnosu na Volkswagen AG.

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka.

Kako mogu poslati zahtjev?

Da biste poslali zahtjev društvu Volkswagen AG, ovisno o zakonima imate različite mogućnosti. Da biste poslali zahtjev za informacijama, koristite se internetskim obrascem.

Kako se provode identifikacija i legitimacija?

Čim zaprimimo vaš zahtjev, pokušat ćemo vas identificirati na temelju naših sustava. Ako to neposredno nije moguće, dobit ćete od nas zahtjev za identifikacijom. Mogućnost identifikacije na raspolaganju vam je tijekom četiri tjedna i provodi se putem usluge PostIdent našeg partnera Deutsche Post. Pronađite više na:

Ako ste postavili zahtjev koji se odnosi na podatke o vozilu, potrebna je legitimacija. U tu svrhu pri slanju zahtjeva na raspolaganje stavljate odgovarajuće potvrde poput identifikacijskog broja vozila i potvrde o vlasništvu vozila.

Koliko dugo traje istraživanje?

Vrijeme obrade vašeg zahtjeva po primitku traje najmanje jedan mjesec, a najviše tri mjeseca.

Kojim putem ću dobiti povratnu informaciju?

Nakon obrade svojega upita digitalnim ćete ili poštanskim putem dobiti odgovor.

Identifikacijski broj vozila (VIN) međunarodno je standardizirani 17-znamenkasti serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila. Broj se s jedne strane nalazi u prometnoj potvrdi dio 1. (registracija vozila). S druge strane, VIN je također pričvršćen na samo vozilo, obično u motornom prostoru ili na desnoj strani vozila. Koristeći VIN i razdoblje posjedovanja koje ste naveli, tražimo vaše osobne podatke u sustavima društva Volkswagen AG za informativno izvješće u skladu s OUZP-om. Molimo vas da postavljate samo upite koji se odnose na vozila proizvođača VW osobna vozila ili VW gospodarska vozila.

Izvor: Savezna Republika Njemačka, Savezno Ministarstvo unutarnjih poslova - Bundesdruckerei GmbH (Savezna tiskara)
Priložene slike modificirane su verzije. Navođenje izvora upućuje na nezacrnjeni originalni dokument.

VIN se može pronaći u dijelu 1 potvrde o registraciji u odjeljku „E”.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Moguće je učitati do 5 datoteka. Društvo Volkswagen AG prihvaća sljedeće dokumente kao dokaz o razdoblju vlasništva:

  • Potvrda o registraciji dio 1. (registracija vozila)
  • Vlasnički list od nadležnog tijela za izdavanje dozvola

Ako ova dva oblika dokaza nisu izdana na vaše ime, potrebna nam je izjava o pristanku vlasnika vozila, koji je naveden na dokazu o vlasništvu. Odgovarajuće obrasce za prepuštanje vozila pronaći ćete u području za preuzimanje.

Imate pravo zacrniti podatke na identifikacijskim i legitimacijskim dokumentima, koji nisu potrebni službi za korisnike društva Volkswagen AG za provjeru vašeg identiteta i/ili posjedovanja vozila. U informativnom letku o prikrivanju podataka u području za preuzimanje pronaći ćete informacije o podacima koje možete prikriti.

U našem internetskom obrascu za zahtjev za informacijama (privacy.volkswagen.com/request) uz navođenje svojeg Volkswagen ID-a možete u skladu s čl. 15 OUZP-a dobiti informacije o svojim osobnim podacima pohranjenim za središnji Volkswagen ID korisničkog računa i s tim povezane digitalne usluge (npr. We Park, Volkswagen Connect). U tu svrhu potrebna vam je vaša adresa e-pošte koju ste spremili kao Volkswagen ID. Nju ćemo upotrijebiti za tzv. postupak Double-Opt-In. Pritom ćete na navedenu adresu e-pošte primiti poruku e-pošte sa zamolbom za potvrdom. Vaš ćemo zahtjev u tom slučaju obraditi tek nakon što kliknete na odgovarajuću poveznicu za potvrdu. Imajte na umu da poveznica nakon 48 sati prestaje važiti. Ako nedostaje potvrda, Volkswagen ID neće se upotrijebiti za utvrđivanje vaših osobnih podataka.

Ako želite navesti više Volkswagen ID-ova, pošaljite još jedan zahtjev.

Imajte na umu i da svoje osobne podatke, koji se obrađuju u sklopu digitalnih usluga društva Volkswagen AG, možete samostalno pogledati, obraditi ili izbrisati. Sljedeće usluge pružaju tu mogućnost:

Imate pravo od nas zatražiti ispravak svojih netočnih odnosno nepotpunih osobnih podataka.

Pritom se može raditi o npr. pogrešnim navodima u vašim osnovnim podacima, pri čemu za ispravak u pravilu nije potrebno priložiti dodatne dokaze.

Ako želite promijeniti svoje ime, npr. zbog udaje, potrebni su nam dokumenti koji potvrđuju tu promjenu.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta navedenih u čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tom članku, brisanje svojih podataka možete zatražiti ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni. Osim toga, brisanje možete zatražiti kada obrađujemo vaše podatke na temelju vaše privole, a vi tu privolu povučete.

Preporučujemo da podnesete zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje nakon što primite informacije o svojim osobnim podacima. U tom slučaju obratite nam se sa zahtjevom za brisanje i ID-om upita iz prethodnog zahtjeva za informacijama.

Ako niste postavili prethodni zahtjev za informacijama, objasnite svoju želju za brisanjem, po mogućnosti konkretnu obradu, uz navođenje svojih podataka (najmanje: ime, prezime, adresa, datum rođenja).

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Imate pravo zatražiti ograničenu obradu svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka. To je, primjerice, slučaj ako osporavate ispravnost svojih podataka. Za vrijeme provjere točnosti podataka možete zatražiti ograničenu obradu.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu društva Volkswagen AG ili treće strane ili je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti, imate pravo prigovora na obradu vaših podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. U slučaju prigovora molimo vas da nam navedete svoje razloge za ulaganje prigovora na obradu podataka.
Osim toga, imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka u svrhe izravnog marketinga. To vrijedi i za izradu profila ako je izravno povezano s takvim izravnim marketingom.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Ako se obrada podataka temelji na privoli ili izvršavanju ugovora te se usto odvija automatiziranim putem, u skladu s čl. 20. OUZP-a imate pravo zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i proslijediti ih drugom voditelju obrade.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Ako obrada podataka ne počiva na privoli, imate pravo u svako doba besplatno odustati od obrade svojih podataka u okviru privole s učinkom u budućnosti.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se našim internetskim obrascem ili niže navedenim podacima za kontakt.

Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora zbog obrade vaših podataka određenom nadzornom tijelu (npr. službeniku za zaštitu podataka u pokrajini Donjoj Saskoj). Za ostalo imate pravo na zahtjeve prema građanskom pravu.

Vaš partner za kontakt: služba za korisnike Volkswagen – tim za zaštitu podataka

Poštanska adresa:         Tel.:   Tel. int.: E-pošta:
Poštanska adresa: Volkswagen AG Tim za zaštitu podataka Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NJEMAČKA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-pošta: privacy@volkswagen.de