Előfordulhat, hogy a weboldal egyes részei nem jelennek meg megfelelően. Ennek az lehet az oka, hogy a Javascript ki van kapcsolva az Ön böngészőjében, vagy az Ön internetböngészője már nem naprakész, vagy nem kompatibilis a weboldalunkkal. Kérjük, aktiválja a Javascript-et, vagy próbálja meg megnyitni az oldalt egy másik böngészővel, pl. Chrome, Firefox vagy Safari. Alternatív megoldásként kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kérelmét illetően a Volkswagen ügyfélszolgálat adatvédelmi részleg csapatával.

Ha Ön a Volkswagen AG ügyfele, azaz magánszemélyként vásárol, vásárolt vagy szándékozik vásárolni szolgáltatásokat vagy termékeket a Volkswagen AG-tól, vagy érdeklődik a Volkswagen AG szolgáltatásai vagy termékei iránt, ez az oldal áttekintést nyújt Önnek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti jogairól és arról, hogy hogyan gyakorolhatja azokat a Volkswagen AG-val szemben.

Joga van tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól.

Hogyan tudok benyújtani egy kérelmet?

A jogtól függően különböző lehetősége van benyújtani egy kérelmet a Volkswagen AG vállalathoz. Egy tájékoztatási kérelem esetén, kérjük, használja a webes űrlapot.

Hogyan történik az azonosítás és az igazolás?

Amint beérkezik a kérése, megpróbáljuk Önt azonosítani rendszereink segítségével. Ha ez nem lehetséges közvetlenül, azonosítási felszólítást küldünk Önnek. 4 hét áll rendelkezésére, hogy beazonosítsa magát, és a Deutsche Post partnerünk Postident szolgáltatása révén valósul meg. Részletekért tekintse meg:

Ha Ön járműadatokkal kapcsolatos kérést nyújtott be, akkor szükség van arra, hogy igazolja magát. E célból a kérelem benyújtásakor mellékelje a megfelelő dokumentumokat, például a járműazonosító számot és a tulajdonjogot igazoló dokumentumot.

Mennyi ideig tart a beazonosítás?

Egy kérés feldolgozási időtartama a kérés beérkezésétől számított legkevesebb egy hónap és maximum három hónap.

Hogyan történik a visszajelzés?

A kérelme feldolgozása után digitálisan vagy postai úton kap választ.

A járműazonosító szám a gépjármű egyedi azonosítására szolgáló, nemzetközileg szabványosított , 17 jegyű sorozatszám. A szám egyrészt a forgalmi engedély 1. részében található. Másrészt a VIN-t magára a járműre is többször rögzítik, általában a motortérben vagy a jármű jobb felében. Az Ön által megadott járműazonosító szám és tulajdonjogi időtartam alapján a Volkswagen AG rendszereiben kikeressük a személyes adatait a GDPR szerinti tájékoztató jelentéshez. Megkérjük, hogy csak olyan kérésekkel forduljanak hozzánk, amelyek olyan járművekre vonatkoznak, amelyeket a VW PKW vagy a VW Nutzfahrzeuge gyártott.

Forrás: Németországi Szövetségi Köztársaság, Szövetségi Belügyminisztérium - Bundesdruckerei GmbH
A bemutatott képek módosított változatok. A forrás az eredeti, ki nem takart dokumentumra hivatkozik.

A VIN a forgalmi engedély 1. részében, az „E” pontban található.

A megadott tulajdonjogi időtartam azt az időtartamot jelenti, amelyre vonatkozóan Ön tájékoztatást szeretne kapni a járműazonosító számához kapcsolódó személyes adatairól. A tulajdonjogi időtartamot illetően egy megfelelő igazoló dokumentumot kell bemutatnia.

Legfeljebb 5 fájlt lehet feltölteni. A tulajdonjogi időtartamot igazoló okiratként a Volkswagen AG a következő dokumentumokat fogadja el:

  • Forgalmi engedély 1. rész (gépjárműengedély)
  • Egy engedélyező hatóság által kiállított tulajdonjogot igazoló dokumentum

Ha ez a két dokumentum nem az Ön nevére szól, szükségünk van a jármű tulajdonosának beleegyező nyilatkozatára, akinek a neve szerepel a tulajdonjogot igazoló okiraton. A jármű használatra történő átadásáról szóló megfelelő nyomtatványokat a Letöltés menüpontban találja.

Önnek jogában áll kitakarni a személyazonosító okmányokon és az igazoló papírokon azokat az információkat, amelyekre nincs szüksége a Volkswagen AG ügyfélszolgálatának a személyazonossága és/vagy a jármű tulajdonjogának ellenőrzéséhez Az adatok kitakarásáról szóló tájékoztatóban a Letöltés menüpontban információkat talál arról, hogy mely adatokat takarhat ki.

A tájékoztató kérelméhez használt webes űrlapon (privacy.volkswagen.com/request) a Volkswagen ID azonosítója megadásával a GDPR 15. cikke értelmében kaphat információkat a központi Volkswagen ID felhasználói fiókjában tárolt személyes adatairól, és az ezekhez kapcsolódó digitális szolgáltatásokról (pl. We Park, Volkswagen Connect). Ehhezszükségünk van a Volkswagen ID fiókban tárolt e-mail címére. Ezt az ún. Double-Opt-In folyamathoz használjuk. Ebben az esetben elküldünk a megadott e-mail címére egy levelet a megerősítés kérésével. Ebben az esetben csak akkor kerül feldolgozásra a kérelme, amint rákattint a megfelelő megerősítési linkre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a link 48 órán belül érvényét veszti. Hiányzó megerősítés esetén nem fogjuk használni a Volkswagen ID fiókját a személyes adatai meghatározására.

Ha több Volkswagen ID azonosítót szeretne megadni, kérjük, nyújtsa be tájékoztatási kérelmét.

Kérjük, vegye figyelembe azt a lehetőséget is, hogy önállóan megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a Volkswagen AG digitális szolgáltatások keretén belül kezelt személyes adatait. A következő szolgáltatások kínálják ezt a funkciót:

Önnek joga van hozzá, hogy helytelen, ill. hiányos személyes adatainak helyesbítését kérje tőlünk.

Lehet szó pl. az Ön törzsadataiban szereplő téves információkról, amelyek javítására általában nem kell további bizonyítékot szolgáltatni.

Ha meg szeretné változtatni a nevét, pl. házasság után, szükség lesz a módosítást igazoló dokumentumokra.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Önnek a GDPR általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén joga van adatainak törlését kérni tőlünk. Ennek alapján kérheti például adatai törlését, ha már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez gyűjtötték. Ezenkívül akkor is kérheti a törlést, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, és Ön visszavonja ezt a hozzájárulást.

Javasoljuk, hogy, miután megadta a személyes adatait, nyújtson be egy kérelmet törlési jogának gyakorlására. Ebben az esetben kérjük, forduljon hozzánk a törlési kérelmével és a korábbi tájékoztatási kérelmének azonosítójával.

Amennyiben előzetesen nem nyújt be tájékoztatási kérelmet, kérjük, ismertesse törlési kérelmét, lehetőség szerint a konkrét adatkezelést, megadva adatait (legalább: keresztnév, vezetéknév, lakcím, születési dátum).

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Önnek joga van az adatai feldolgozásának a korlátozását kérnie tőlünk, ha a GDPR 18. cikkében szereplő feltételek teljesülnek. Ez a helyzet áll fenn például abban az esetben, ha Ön vitatja az adatok helyességét. Ebben az esetben az adatok helyességére irányuló vizsgálat idejére kérheti a feldolgozás korlátozását.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Ha az adatkezelés a Volkswagen AG vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, vagy közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy közhatalom gyakorlása során történik, Önnek jogában áll tiltakozni különleges helyzetéből adódó okokból adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén kérjük, adja meg indokait, amelyre alapozva tiltakozik az adatkezelés ellen.
Emellett joga van tiltakozni a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen. Vonatkozik ez a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozás hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapszik és automatizált adatkezelés útján valósul meg, akkor a GDPR 20. cikke értelmében jogában áll, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelést bármikor jogában áll a beleegyezés keretében ingyenesen a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Ezenkívül joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (pl.: Alsó-Szászország tartományi adatvédelmi megbízottjánál) az adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban. Ezen túlmenően polgári jogi úton érvényesítheti követelését.

Kapcsolattartója: Volkswagen ügyfélszolgálat - az adatvédelmi részleg csapata

Postai cím:         Tel.:   Tel. belső: E-mail:
Postai cím: Volkswagen AG Az adatvédelmi részleg csapata Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NÉMETORSZÁG
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. belső: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de