Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

W ogólnodostępnej strefie znajduje się lista wszystkich dokumentów dostępnych do pobrania w tej witrynie internetowej. Pobieranie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku pobierania.

Nazwa pliku Format Rozmiar Pobieranie
Dochodzenie przez osoby trzecie praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do informacji dot. pojazdu (osoby, które nie są korzystającymi z pojazdu) – korzystający z pojazdu jest osobą fizyczną
Cel dokumentu: Formularz dotyczący dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych dot. pojazdu, przez osobę, która nie jest korzystającym z pojazdu. Formularz wypełnia korzystający z pojazdu.
PDF 0.32 MB
Dostęp do danych osobowych na koncie użytkownika Volkswagen ID
Cel dokumentu: Przewodnik dotyczący dostępu do danych osobowych na koncie użytkownika Volkswagen ID i powiązanych usług cyfrowych.
PDF 0.24 MB
Karta informacyjna dotycząca anonimizacji
Cel dokumentu: Informacje o możliwości anonimizacji dokumentów potwierdzających i identyfikacyjnych przekazanych nam w związku z wnioskiem.
PDF 0.25 MB
Oświadczenie o ochronie danych dla klientów bezpośrednich (Sprzedaż bezpośrednia)
Cel dokumentu: Niniejsze oświadczenie o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO i informuje klienta/potencjalnego nabywcę firmy Volkswagen AG o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Volkswagen AG, w szczególności podczas korzystania z usług sprzedażowych i serwisowych oraz działań marketingowych.
PDF 0.27 MB
Oświadczenie o ochronie danych odnoszące się do praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO
Cel dokumentu: Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu dostarczenie informacji na temat przetwarzania danych osobowych w procesie realizacji praw osób, których dane dotyczą, przez Volkswagen AG zgodnie z RODO.
PDF 0.22 MB
Oświadczenie o ochronie danych „Usługi sprzedażowe i serwisowe oraz działania marketingowe” na rynku europejskim (bez rynku niemieckiego)
Cel dokumentu: Niniejsze oświadczenie o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO i informuje klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych w ramach pobierania danych pokładowego urządzenia monitorującego zużycie paliwa i energii elektrycznej (OBFCM) w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
PDF 0.26 MB
Zapytania dotyczące informacji o pojeździe, składane przez osoby trzecie (osoby, które nie są korzystającymi z pojazdu) – korzystający z pojazdu jest osobą prawną
Cel dokumentu: Pełnomocnictwo osoby prawnej (np. sp. z o.o., SA, Limited), jeśli dana osoba chce dochodzić praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z RODO w odniesieniu do pojazdu, którego korzystającym jest osoba prawna.
PDF 0.26 MB

W prywatnej strefie pobierania udostępniamy dokumenty z odniesieniem do konkretnej osoby (np. kopię jej danych osobowych). Aby uzyskać do nich dostęp, należy zalogować się, podając ID wniosku i hasło przesłane przez nas pocztą. Alternatywnie można się zalogować przy użyciu Volkswagen ID.

Zalogowanie przy użyciu Volkswagen ID Lub

Do logowania należy użyć ID wniosku, który znajduje się na podsumowaniu wniosku lub w piśmie raportu informacyjnego.

Konieczne do zalogowania hasło jednorazowe znajduje się w piśmie przesłanym pocztą.

Ze względów bezpieczeństwa logowanie za pomocą tego hasła jest możliwe tylko raz. Logowanie należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy Państwa urządzenie końcowe ma stabilne połączenie z Internetem. W razie przerwania połączenia po zalogowaniu dane logowania tracą swoją ważność.

Nieważne hasło?

Proszę kliknąć na poniższy przycisk, abyśmy mogli wysłać pocztą nowe hasło.
Żądanie nowego hasła