Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Vo verejnej sekcii sú uvedené všetky dokumenty na stiahnutie na tejto webovej stránke. Môžete si ich stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť.

Názov súboru Formát Veľkosť Stiahnuť
Informačný list o maskovaní
Účel dokumentu: Informácie o možnostiach maskovania dokladov na overenie a dokladov na identifikáciu, ktoré nám poskytnete spolu so svojou žiadosťou.
PDF 0.23 MB
Nahliadnutie do osobných údajov v účte používateľa Volkswagen ID
Účel dokumentu: Príručka upravujúca nahliadanie do osobných údajov v účte používateľa Volkswagen ID a v digitálnych službách, ktoré sú s tým spojené.
PDF 0.27 MB
Uplatňovanie práv dotknutej osoby týkajúcich sa informácií o vozidle tretími stranami (nie držiteľom motorového vozidla) – držiteľ motorového vozidla je fyzická osoba
Účel dokumentu: Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby v súvislosti s údajmi, ktoré o motorovom vozidle zhromaždila osoba, ktorá nie je držiteľom motorového vozidla. Formulár musí vyplniť držiteľ vozidla.
PDF 0.33 MB
Uplatňovanie práv dotknutej osoby týkajúcich sa informácií o vozidle tretími stranami (nie držiteľom motorového vozidla) – držiteľ motorového vozidla je právnická osoba
Účel dokumentu: Splnomocnenie právnickej osoby (napr. GmbH, AG, Limited), ak si osoba chce uplatniť práva dotknutej osoby v súlade s GDPR pre motorové vozidlo, ktorého držiteľom je právnická osoba.
PDF 0.25 MB
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov GDPR o právach dotknutých osôb
Účel dokumentu: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov v procese uplatňovania práv dotknutých osôb podľa GDPR spoločnosťou Volkswagen AG.
PDF 0.22 MB
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre priamych zákazníkov (priamy predaj)
Účel dokumentu: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na splnenie informačných povinností podľa čl. 13, 14 GDPR a informuje zákazníka/záujemcu spoločnosti Volkswagen AG o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Volkswagen AG predovšetkým pri využívaní predajných a servisných služieb, ako aj pri marketingových opatreniach.
PDF 0.29 MB
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov „Predajné a servisné služby, ako aj marketingové opatrenia“ na európskom trhu (bez nemeckého trhu)
Účel dokumentu: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na splnenie informačných povinností podľa čl. 13, 14 GDPR a informuje zákazníka o spracúvaní jeho údajov v rámci načítania údajov OBFCM v európskom hospodárskom priestore.
PDF 0.35 MB

Vo vašej súkromnej sekcii na sťahovanie vám poskytujeme dokumenty týkajúce sa vašej osoby (napr. kópiu vašich osobných údajov). Ak chcete získať prístup, musíte sa prihlásiť pomocou ID žiadosti a hesla, ktoré vám zašleme poštou. Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou svojho Volkswagen ID.

Na prihlásenie použite Volkswagen ID Alebo

Ak sa chcete prihlásiť, použite ID žiadosti, ktoré nájdete v súhrne žiadosti alebo v sprievodnom liste informačnej správy.

Jednorazové heslo potrebné na prihlásenie nájdete v liste, ktorý sme vám poslali poštou.

Z bezpečnostných dôvodov sa môžete pomocou tohto hesla prihlásiť len raz. Uistite sa, že sa prihlasujete, len keď máte na svojom zariadení stabilné pripojenie na internet. Ak sa vaše pripojenie po prihlásení preruší, vaše prihlasovacie údaje stratia platnosť.

Neplatné heslo alebo ďalšie otázky?

Aby sme vám mohli poštou poslať nové heslo, kliknite na tlačidlo dole.
Vyžiadať nové heslo