Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

1. Περιεχόμενο και διαθεσιμότητα

Πάροχοι αυτών των ιστοτόπων είναι η Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Braunschweig με αριθμό HRB 100484 (Volkswagen AG) και/ή ο αρμόδιος συνεργάτης της Volkswagen AG, που κατονομάζεται στα στοιχεία έκδοσης ή στις πληροφορίες παρόχου ενός οριοθετημένου τμήματος του ιστοτόπου(π.χ. υποσελίδες).

Όλο το περιεχόμενο στους ιστοτόπους της Volkswagen AG έχει ελεγχθεί επιμελώς. Η Volkswagen AG φροντίζει ώστε το περιεχόμενο στους ιστοτόπους της Volkswagen AG να είναι ενημερωμένο και ορθό. Ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πληρότητα, η ορθότητα, η επικαιρότητα και η διαρκής διαθεσιμότητα των ιστοτόπων.

Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα ιστοτόπων τρίτων, στους οποίους η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα για τα εν λόγω οριοθετημένα τμήματα (π.χ. υποσελίδες) των ιστοτόπων, των οποίων οι πάροχοι είναι συνεργάτες της Volkswagen AG. Η Volkswagen AG αποστασιοποιείται ρητά από κάθε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με το ποινικό δίκαιο ή να εγείρει ευθύνη ή να αντίκειται στα χρηστά ήθη.

2. Δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των ιστοτόπων

Κατά τη χρήση των ιστοτόπων της Volkswagen AG πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επωνυμίας και εμπορικών σημάτων καθώς και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Volkswagen AG καθώς και των τρίτων μερών. Προστατεύονται, μεταξύ άλλων, οι εικόνες, η μουσική, καθώς και τα εμπορικά σήματα που προβάλλονται από τη Volkswagen AG. Μέσω της ανακτησιμότητας των ιστοτόπων της Volkswagen AG δεν παρέχεται άδεια ή άλλο δικαίωμα χρήσης.

3. Κατάχρηση ιστοτόπων

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάχρηση των ιστοτόπων της Volkswagen AG, ιδίως απαγορεύεται οποιαδήποτε παραβίαση των μέτρων ασφαλείας. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση συστημάτων ή η εκτέλεση εφαρμογών που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δυσλειτουργία των συστημάτων της Volkswagen AG, ιδίως μέσω αλλαγών στη φυσική ή λογική δομή του διακομιστή ή του δικτύου της Volkswagen AG ή άλλων δικτύων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική, συστηματική χρήση των ιστοτόπων της Volkswagen AG χωρίς τη συγκατάθεση της Volkswagen AG.

4. Υπηρεσίες

Στους ιστοτόπους παρέχεται πρόσβαση σε περαιτέρω περιεχόμενο και υπηρεσίες της Volkswagen AG ή των συνεργατών της Volkswagen AG («Υπηρεσίες»). Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι για ορισμένες υπηρεσίες ισχύουν ενδεχομένως όροι χρήσης.

5. Αποποίηση ευθύνης για συμβουλές ή συστάσεις

Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί μια συμβουλή ή σύσταση στους ιστοτόπους της Volkswagen AG, η Volkswagen AG αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από κάποια σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλη νομοθετική διάταξη, και δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εφαρμογή της συμβουλής ή της σύστασης.

6. Επίλυση διαφορών

Η Volkswagen δεν προτίθεται ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέα διευθέτησης διαφορών με καταναλωτές.


Wolfsburg, Δεκέμβριος 2023