Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Εάν κατά κανόνα δεν έχετε συγκεκριμένη συμβατική σχέση με τη Volkswagen AG και π.χ. είστε λήπτες δωρεών/χορηγιών, επισκέπτες, εκπρόσωποι οργανισμών χωρίς εξουσιοδότηση, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς, μη εξουσιοδοτημένοι διαμορφωτές κοινής γνώμης, υπότροφοι, μη εξουσιοδοτημένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι ή υποστηρικτές, μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ακόλουθη σελίδα πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) έναντι της Volkswagen AG.

Στην ομάδα αυτή συγκαταλέγονται επίσης υποκείμενα με συγκεκριμένη σχέση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο έννομων σχέσεων και ενοχικών σχέσεων, π.χ. μέρη μιας νομικής διαφοράς, εκπρόσωποι των αρχών που δραστηριοποιούνται λόγω υποθέσεων δημοσίου δικαίου, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, αντιπρόσωποι συμβολαιογράφων, τοπογραφικά γραφεία, αγοραστές/πωλητές/υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων, μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων, κάτοχοι αδειών και δικαιοπάροχοι, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, αγρομισθωτές και αγροεκμισθωτές.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Πώς υποβάλλω αίτημα;

Ανάλογα με το δικαίωμα, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για να υποβάλετε αίτημα προς την Volkswagen AG. Για το αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση και η νομιμοποίηση;

Μόλις καταχωριστεί το αίτημά σας, θα προσπαθήσουμε να σας ταυτοποιήσουμε βάσει του συστήματός μας. Αν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, θα σας στείλουμε πρόσκληση ταυτοποίησης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης είναι στη διάθεσή σας για 4 εβδομάδες και πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας PostIdent του συνεργάτη μας, της Deutsche Post. Περισσότερες πληροφορίες:

Αν υποβάλλατε αίτημα σχετικά με στοιχεία οχήματος, είναι απαραίτητη η νομιμοποίηση. Για τον σκοπό αυτής, πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος να προσκομίσετε σχετικά δικαιολογητικά όπως τον αριθμό αναγνώρισης αυτοκινήτου και τη βεβαίωση κατοχής του οχήματος.

Πόσο διαρκεί η έρευνα;

Μετά την καταχώριση του αιτήματος, το ελάχιστο χρονικό διάστημα επεξεργασίας του είναι ένας μήνας και το μέγιστο χρονικό διάστημα είναι τρεις μήνες.

Πώς πραγματοποιούνται οι παρατηρήσεις;

Μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας, λαμβάνετε απάντηση ψηφιακά ή ταχυδρομικά.

Ο αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου είναι ο διεθνώς τυποποιημένος, 17-ψήφιος σειριακός αριθμός για τη μοναδική αναγνώριση ενός μηχανοκίνητου οχήματος. Αυτόν τον αριθμό θα τον βρείτε στο Μέρος 1 της άδειας κυκλοφορίας. Ο VIN σημειώνεται επίσης πολλές φορές μέσα στο ίδιο το όχημα, συνήθως στον χώρο του κινητήρα ή στο δεξί ήμισυ του οχήματος. Χρησιμοποιώντας τον VIN και τη χρονική περίοδο κατοχής που καθορίσατε, θα αναζητήσουμε στα συστήματα της Volkswagen AG τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αναφορά για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Παρακαλούμε να υποβάλετε μόνο αιτήματα τα οποία σχετίζονται με οχήματα που κατασκευάστηκαν από την VW PKW (Ι.Χ.) ή VW Nutzfahrzeuge (επαγγελματικά οχήματα).

Πηγή: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών - Bundesdruckerei GmbH
Οι συγκεκριμένες εικόνες αποτελούν τροποποιημένες εκδόσεις. Η αναφορά στην πηγή παραπέμπει στο πρωτότυπο έγγραφο χωρίς αποκρυφθέντα (μαυρισμένα) σημεία.

Τον VIN θα τον βρείτε στο Μέρος 1 της άδειας κυκλοφορίας στην ενότητα "Ε".

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία. Ως δικαιολογητικά για τη χρονική περίοδο κατοχής γίνονται αποδεκτά από την Volkswagen AG τα εξής έγγραφα:

  • Μέρος 1 άδειας κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση κατοχής του οχήματος από μία αρμόδια αρχή αδειοδότησης

Εάν αυτά τα δύο δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί στο όνομά σας, χρειαζόμαστε μια δήλωση συγκατάθεσης από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος. Τα αντίστοιχα έντυπα για τη μεταβίβαση του οχήματος θα τα βρείτε στην Περιοχή λήψης.

Έχετε το δικαίωμα να αποκρύψετε τα στοιχεία στα έγγραφα ταυτότητας και νομιμοποίησης που δεν απαιτούνται από την εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen AG για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας ή/και της κατοχής του οχήματός σας. Πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία μπορείτε να αποκρύψετε, θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την απόκρυψη στην Περιοχή λήψης.

Στο διαδικτυακό έντυπό μας για το αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (privacy.volkswagen.com/request) μπορείτε συμπληρώνοντας το Volkswagen ID σας να έχετε πρόσβαση βάσει του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα στον κεντρικό λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό (π.χ. We Park, Volkswagen Connect). Για αυτό χρειαζόμαστε τη διεύθυνση e-mail που έχετε αποθηκεύσει ως Volkswagen ID. Αυτή χρησιμοποιείται για τη λεγόμενη διαδικασία Double Opt-In. Θα αποσταλεί λοιπόν ένα e-mail στην καθορισμένη διεύθυνση e-mail που θα περιέχει ένα αίτημα επιβεβαίωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το αίτημά σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία, μόλις επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Λάβετε υπόψη ότι ο σύνδεσμος λήγει μετά από 48 ώρες. Σε περίπτωση που δεν γίνει η επιβεβαίωση, το Volkswagen ID δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εξακρίβωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Εάν θέλετε να ορίσετε πολλά Volkswagen ID, υποβάλετε περαιτέρω αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι έχετε τη δυνατότητα να δείτε, να υποβάλετε σε επεξεργασία και να διαγράψετε μόνοι σας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των ψηφιακών υπηρεσιών της Volkswagen AG. Οι παρακάτω υπηρεσίες προσφέρουν αυτό το εύρος λειτουργιών:

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Σε αυτήν την περίπτωση ανήκουν π.χ. οι λανθασμένες πληροφορίες στα κύρια στοιχεία σας, στην οποία δεν απαιτείται γενικά η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, για τη διόρθωση.

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας, π.χ. λόγω γάμου, απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν αυτήν την αλλαγή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στη συνέχεια, μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διαγραφή, εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, βάσει της συγκατάθεσής σας και ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση.

Σάς συνιστούμε να υποβάλετε αίτημα για άσκηση του δικαιώματός σας για διαγραφή μετά από επιτυχή πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας για το αίτημα διαγραφής εκφράζοντας την επιθυμία σας και δίνοντας το ID αιτήματος από το προηγούμενο αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν δεν έχετε υποβάλει προηγούμενο αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλώστε μας την επιθυμία διαγραφής σας, εάν είναι δυνατόν τη συγκεκριμένη επεξεργασία, αναφέροντας τα δεδομένα σας (τουλάχιστον: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ακρίβειας των δεδομένων μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Volkswagen AG ή τρίτου ή είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που προκύπτουν λόγω ειδικής κατάστασης. Σε περίπτωση εναντίωσης, γνωστοποιήστε μας τους λόγους για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αυτό ισχύει για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση ή εκτελείται στο πλαίσιο μιας σύμβασης και χρησιμοποιούνται τεχνικές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα βάσει του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε δωρεάν με ισχύ στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο συγκατάθεσης.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή (π.χ. στον Επίτροπο για την Προστασία Δεδομένων του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας) σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις μέσω του αστικού δικαίου.

Ο αρμόδιος επικοινωνίας σας: Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen – Ομάδα προστασίας δεδομένων

Ταχυδρομική διεύθυνση:         Τηλ.:   Τηλ. εξωτ.: E-mail:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Volkswagen AG Team Datenschutz (Ομάδα προστασίας δεδομένων) Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Τηλ. εξωτ.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de