Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Ако сте служител на партньор на едро (напр. вносител или национална компания за продажби (NSC)), както и ако сте служител на партньор за търговията на дребно (напр. автокъща и сервиз), на тази страница Ви предоставяме преглед на Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и как можете да ги упражните спрямо Volkswagen AG.

Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Как да направя запитване?

За да направите запитване до Volkswagen AG, в зависимост от правото имате различни възможности. За Вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

Как се извършват идентификацията и легитимацията?

След като Вашето запитване постъпи при нас, ние ще се опитаме да Ви идентифицираме с помощта на нашите системи. Ако това не е непосредствено възможно, ще получите от нас искане за идентификация. Вие ще имате на разположение 4 седмици за идентификация, като тя ще бъде извършена от нашия партньор Deutsche Post чрез метода PostIdent. Подробна информация на:

Ако сте направили запитване за данни на автомобил, е необходима легитимация. За целта в процеса на изпращане на запитването ще трябва да предоставите съответните документи като идентификационен номер на автомобила, както и документ за собственост на автомобила.

Колко време продължава проверката?

Времето за обработка на дадено запитване е минимум един и максимум три месеца след постъпване на запитването.

Как получавате отговор?

След обработка на Вашето запитване Вие ще получите отговор по обикновената или по електронната поща.

Имате право да изискате от нас корекция на засягащи Ви неправилни или непълни лични данни.

Това може да бъдат напр. неправилни данни, за чиято корекция по принцип не се изискват допълнителни документи.

Ако желаете да промените името си, напр. след сключване на брак, са необходими документи, които доказват тази промяна.

Как можете да упражните това право?
За вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

При наличието на условията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Може например да поискате изтриването на Вашите данни, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани. Може също така да поискате изтриване, ако обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие.

Препоръчваме Ви да направите запитване за упражняване на правото си на изтриване след извършване на справка за Вашите лични данни. В този случай отправете запитването си за изтриване заедно с ID на запитването от предхождащото запитване за информация.

Ако не направите предварително запитване за информация, опишете желанието си за изтриване, по възможност и конкретната обработка, като посочите Вашите данни (минимум фамилия, име, адрес, дата на раждане).

Как можете да упражните това право?
За вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД. Такъв например е случаят, когато оспорвате точността на Вашите данни. Тогава може да изискате ограничаване на обработката за периода, през който се извършва проверката на точността на данните.

Как можете да упражните това право?
За вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна, или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация. В случай на възражение Ви молим да ни съобщите Вашите основания, поради които възразявате срещу обработването на данните.
Също така имате правото да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг. Това важи и за „профилирането“, доколкото е свързано с директен маркетинг.

Как можете да упражните това право?
За вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматизирана обработка, съгласно чл. 20 от ОРЗД имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг обработващ данни.

Как можете да упражните това право?
За вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за обработването на данни.

Как можете да упражните това право?
За вашето запитване използвайте посочените по-долу данни за контакт.

Също така имате право да подавате жалби до надзорен орган (напр. до комисаря по защита на личните данни за Долна Саксония) във връзка с обработването на Вашите данни от наша страна. Вие може да предявите претенциите си по пътя на гражданското право.

Лице за контакт: Volkswagen Обслужване на клиенти – Екип „Защита на данните“

Пощенски адрес:         Тел.:   Тел.: Имейл:
Пощенски адрес: Volkswagen AG Екип „Защита на данните“ Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Тел.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) Имейл: privacy@volkswagen.de