Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Če ste zaposleni pri veleprodajnem partnerju (npr. uvozniku ali nacionalnem prodajnem podjetju (National Sales Company – NSC)) in zaposleni pri maloprodajnem partnerju (npr. avtohiša in servisno podjetje), vam na tej strani zagotavljamo pregled vaših pravic v skladu z Uredbo GDPR in možnosti njihovega uveljavljanja do skupine Volkswagen AG.

Od nas imate pravico zahtevati informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

Kako vložim zahtevek?

Odvisno od prava države imate na voljo različne možnosti za vložitev zahtevka pri Volkswagen AG. Za svoj zahtevek za informacije uporabite spodnje kontaktne podatke.

Kako potekata identifikacija in legitimacija?

Takoj, ko bo vaš zahtevek vložen, vas bomo poskušali identificirati z našimi sistemi. Če to ne bi bilo mogoče takoj, vam bomo poslali zahtevo za identifikacijo. Možnost identifikacije lahko izkoristite v 4 tednih, poteka pa prek storitve PostIdent našega partnerskega podjetja Deutsche Post. Več na:

Če ste vložili zahtevek v zvezi s podatki o vozilu, je nujna legitimacija. V ta namen morate pri vložitvi zahtevka predložiti ustrezna dokazila, kot sta identifikacijska številka vozila in dokazilo o njegovem imetništvu.

Koliko časa traja obdelava zahtevka?

Čas obdelave zahtevka traja najmanj en in največ tri mesece po prejemu.

Kako poteka povratna informacija?

Ko bo vaš zahtevek obdelan, boste prejeli odgovor v digitalni obliki ali po pošti.

Od nas imate pravico zahtevati, da popravimo vse nepravilne ali nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

V zvezi s tem lahko gre npr. za napačne podatke v vaših glavnih podatkih, kjer za popravek običajno ni treba predložiti dodatnih dokazil.

Če želite spremeniti svoje ime, npr. zaradi zakonske zveze, bodo potrebna dokazila, ki potrjujejo to spremembo.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite spodnje kontaktne podatke.

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 17 GDPR. Skladno s tem lahko na primer zahtevate izbris svojih podatkov, če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni. Izbris lahko zahtevate tudi, če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in ga prekličete.

Priporočamo, da vložite zahtevek za uveljavljanje pravice do izbrisa, potem ko ste sporočili svoje osebne podatke. V tem primeru se obrnite na nas z zahtevo za izbris z željo in ID zahtevka iz prejšnjega zahtevka za informacije.

Če niste vložili prejšnjega zahtevka za informacije, nam opišite svojo zahtevo za izbris, po možnosti konkretno obdelavo in navedite svoje podatke (vsaj: ime, priimek, naslov in datum rojstva).

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite spodnje kontaktne podatke.

Če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena GDPR, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. To velja na primer, če izpodbijate pravilnost svojih podatkov. Nato lahko zahtevate omejitev obdelave za čas preverjanja pravilnosti podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava temelji na upravičenem interesu Volkswagen AG ali tretje osebe ali je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju javne oblasti, imate pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. V primeru ugovora vas prosimo, da nam sporočite razloge za nasprotovanje obdelavi podatkov.
Imate tudi pravico ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim trženjem.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izpolnitvi pogodbe in če se izvaja tudi z uporabo orodij za avtomatizirano obdelavo, imate skladno z 20. členom GDPR pravico, da svoje podatke prejmete v strukturirani, splošno sprejeti in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju, imate pravico, da kadar koli brezplačno prekličete obdelavo podatkov v okviru soglasja z učinkom za naprej.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite spodnje kontaktne podatke.

Imate tudi pravico pritožiti se pristojnemu nadzornemu organu, kot je npr. deželni pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Spodnje Saške, v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov. Sicer pa uveljavljanje zahtevkov ureja civilno pravo.

Vaš kontakt: podpora strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov

Poštni naslov:         Tel.:   Interna tel. št.: Elektronski naslov:
Poštni naslov: Volkswagen AG Ekipa za varstvo podatkov Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMČIJA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Interna tel. št.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) Elektronski naslov: privacy@volkswagen.de