Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

Ja esat Volkswagen AG vairumtirdzniecības partnera (importētājs vai Valsts pārdošanas uzņēmums (NSC), kā arī mazumtirdzniecības partneru darbinieks (piemēram, automašīnu tirdzniecības un servisa uzņēmums), mēs šajā lapā sniegsim jums pārskatu par to, kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un kā jūs tās varat izmantot attiecībā uz Volkswagen AG.

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu personas datu apstrādi un piekļūt šiem datiem.

Kā es varu iesniegt pieprasījumu?

Atkarībā no likumdošanas jums ir dažādas iespējas iesniegt pieprasījumu Volkswagen AG . Jūsu informācijas pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Kā notiek identifikācija un leģitimācija?

Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs centīsimies jūs identificēt, izmantojot mūsu sistēmas. Ja tas nebūs iespējams uzreiz, tad jūs no mums saņemsiet identifikācijas pieprasījumu. Identifikācijas iespēja jums būs pieejama 4 nedēļas, un to nodrošina mūsu partnera Deutsche Post pakalpojums PostIdent. Papildu informācija:

Ja esat iesniedzis (iesniegusi) pieprasījumu par transportlīdzekļa datiem, tad ir nepieciešama leģitimācija. Šim nolūkam, iesniedzot jūsu pieprasījumu, jums jāpievieno attiecīgie dokumenti, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs un turēšanas tiesību apliecinājums.

Cik ilgi notiek pārbaude?

Pieprasījuma apstrādes periods ir vismaz viens līdz maksimāli trīs mēneši pēc tā saņemšanas.

Kā tiek nosūtīta atbilde?

Pēc jūsu pieprasījuma apstrādes jūs saņemsiet atbildi, izmantojot digitālos vai pasta saziņas līdzekļus.

Ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, Jums ir tiesības mums pieprasīt to labošanu.

Šeit runa var būt par, piem., nepareizu informāciju jūsu pamatdatos, kuras korekcijai parasti nav nepieciešami papildu pierādījumi.

Ja, piem., pēc precībām vēlaties mainīt jūsu uzvārdu, tad ir nepieciešami dokumenti, kas apstiprina šīs izmaiņas.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Ja ir spēkā kāds no VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem, jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Attiecīgi jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tika vākti. Dzēšanu jūs varat pieprasīt arī tad, ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs atsaucat šo piekrišanu.

Pēc iesnieguma par jūsu personas datiem, iesakām jums iesniegt arī pieprasījumu par tiesībām dzēst jūsu personas datus. Dzēšanas pieprasījuma gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, norādot iepriekšējā pieprasījuma ID.

Ja jūs nesniedzat vaicājumu par iepriekšējo pieprasījumu, lūdzu, raksturojiet jūsu dzēšanas pieprasījumu, ja iespējams, norādot konkrētās apstrādes informāciju un sniedzot mums datus (vismaz: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums).

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, ja ir spēkā kāds no VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem. Piemēram, gadījumos, kad jūs apstrīdat savu datu precizitāti. Kamēr tiek pārbaudīta jūsu datu precizitāte, jūs varat pieprasīt, lai datu apstrāde tiktu ierobežota.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Volkswagen AG, trešās personas leģitīmām interesēm vai sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras. Iebilduma gadījumā lūdzam norādīt iemeslus, kāpēc iebilstat pret datu apstrādi.
Kā arī jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas atbilst tiešās tirgvedības nolūkiem.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, turklāt tā tiek veikta automatizēti, jums saskaņā ar VDAR 20. pantu ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam datu pārzinim.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Ja datu apstrāde notiek, balstoties uz piekrišanu, jums ir tiesības katrā laikā un bez maksas atsaukt datu apstrādi, kas notiek piekrišanas ietvaros; atsaukums stāsies spēkā no attiecīgā brīža.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, uzraudzības iestādei (piemēram, Lejassaksijas (Niedersachsen) federālās zemes datu aizsardzības speciālistam). Kopumā savas prasības varat brīvi aizstāvēt civiltiesiskā kārtībā.

Jūsu kontaktpersona: Volkswagen klientu apkalpošanas dienests – datu aizsardzības komandas

Pasta adrese:         Tālr.:   Iekš. tālr.: E-pasts:
Pasta adrese: Volkswagen AG Datu aizsardzības komanda Berliner Ring 2 38440 Volfsburga (Wolfsburg)
VĀCIJA
Tālr.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Iekš. tālr.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-pasts: privacy@volkswagen.de