Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

A. Vastutav töötleja

Meil on hea meel, et külastate Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, mis on registreeritud Amtsgericht Braunschweigi äriregistris registreerimisnumbriga HRB 100484, („Volkswagen AG“) veebilehte. Alljärgnevalt teavitame Teid Teie andmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest.


B. Üldine teave

Põhimõtteliselt võite külastada Volkswagen AG veebilehte, ilma et ütleksite meile, kes Te olete. Sel juhul saame automaatselt teada ainult järgmised protokollilised andmed:

 1. kasutatava operatsioonisüsteemi, kasutatava veebilehitseja ja Teie seadistatud ekraani resolutsiooni andmed ning
 2. külastuse kuupäeva ja kellaaja.

Kui alljärgnevates jaotistes ei ole esitatud vastupidist teavet, töötleb andmeid ainult Volkswagen AG.


C. Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

I. Veebivormi kasutamine

Veebisaidil privacy.volkswagen.com on Teil võimalus esitada veebivormi abil isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseid taotlusi (nt taotlused andmetega tutvumise kohta või andmete parandamise kohta) Volkswagen AG-s Teiega seoses töödeldavate isikuandmete kohta. Sellega seoses esitatud andmeid (perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg, aadress ja valikuliselt Volkswageni ID või e-posti aadress, sõiduki tehasetähis, sõiduki omandiõiguse algus- ja lõpukuupäev ning sellega seotud tõendid omandiõiguse seaduslikkuse kohta) kasutame üksnes Teie taotluse töötlemiseks ning Teie andmete tuvastamiseks ja seaduslikkuse kontrollimiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). Volkswagen AG kasutab vajaduse korral Teie taotluse ja e-posti aadressi kinnitamiseks niinimetatud kinnitusega liitumise (double opt-in) meetodit. Selleks saadetakse nimetatud e-posti aadressile e-kiri, milles palutakse kinnitamist. Seoses kinnitusega liitumisega dokumenteerime järgmisi andmeid:

 • IP-aadress, veebivormi saatmise kuupäev ja kellaaeg
 • IP-aadress, kinnitusega liitumise e-kirja kinnitamise kuupäev ja kellaaeg

Kui Teie andmete kaitsevajadus nõuab Teie päringu korral vastusega turvaküsimuse valikut, palutakse Teil see veebivormi täitmisel täiendavalt esitada. 

Kui te ei soovi enam, et Volkswagen AG Teie taotlust töötleks, on Teil võimalus see taotlus tagasi võtta e-posti aadressil privacy@volkswagen.de.

Veebivormi kasutamisel luuakse Teie lõppseadme ja meie serveri vahel krüpteeritud ühendus. Meie turvameetmed on tipptasemel ja neid täiustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.

II. Töödeldavad andmed

Järgnevalt selgitatakse, millisel eesmärgil on taotluse raames vaja Teie isikuandmeid:

Nimi:  Teie täisnime kasutatakse Volkswagen AG-s töödeldavate isikuandmete uurimiseks. Lisaks kasutatakse Teie nime Teie isiku tuvastamiseks ja vajaduse korral Teie sõiduki(te) omandiõiguse tõendamiseks.

Sünniaeg: Teie sünniaega kasutatakse Teie isiku tuvastamiseks ja töödeldavate isikuandmete uurimiseks. Teie eesnime, perekonnanime ja sünnikuupäeva kombinatsioon võimaldab meil Teie isikut õigesti tuvastada, sest need andmed on tavaliselt olemas kõigis rahvusvahelistes isikut tõendavates dokumentides. Seeläbi saame tagada, et Teie isikuandmeid ei avaldata volitamata kolmandatele isikutele.

Aadress: Teie aadress (koos kohustuslike andmetega: tänav, maja number, postiindeks, linn, riik) kasutatakse Volkswagen AG-s töödeldavate isikuandmete uurimiseks. Lisaks kasutatakse Teie aadressi (koos eelnimetatud kohustuslike andmetega) Teie isiku tuvastamiseks ja vajaduse korral Teie sõiduki(te) omandiõiguse tõendamiseks. Lisaks vajame teie aadressi, et Teiega vajaduse korral suhelda seoses Teie taotlusega.

Volkswagen ID / e-posti aadress: kui Teil on taotlus kesksesse Volkswagen ID kasutajakontole salvestatud isikuandmete, sealhulgas sellega seotud digitaalsete teenuste kohta, vajame Teie Volkswagen ID-sse salvestatud e-posti aadressi. Kui Teil ei ole keskset Volkswagen ID kasutajakontot, saate sisestada oma e-posti aadressi. Teie Volkswagen ID või e-posti aadressi kasutatakse Volkswagen AG-s töödeldavate isikuandmete uurimiseks, kinnitusega liitumiseks ja Teiega suhtlemiseks, nt Teie juhtumiga seotud küsimuste korral.

Kui soovite esitada rohkem kui ühe Volkswagen ID / e-posti aadressi, esitage palun lisataotlus andmetega tutvumise kohta.

Isikukood: Teie isikukoodi kasutatakse Teie isiku tuvastamiseks ja Teie töösuhte raames töödeldavate isikuandmete tuvastamiseks. Teie eesnime, perekonnanime ja isikukoodi kombinatsioon võimaldab meil Teid õigesti tuvastada. Seeläbi saame tagada, et Teie isikuandmeid ei avaldata volitamata kolmandatele isikutele.

Kasutajanimi: kui olete esitanud taotluse Volkswagen AG-le, kasutatakse Teie kasutajanime valikuliselt Teie isiku tuvastamiseks ja Teie töödeldavate isikuandmete uurimiseks. Teie eesnime, perekonnanime ja kasutajanime kombinatsioon võimaldab meil Teid õigesti tuvastada. Seeläbi saame tagada, et Teie isikuandmeid ei avaldata volitamata kolmandatele isikutele.

Sõiduki identifitseerimisnumber: Kui teil on taotlus oma isikuandmete kohta, mis on seotud sõiduki tootjatehase tähisega (VIN-kood), on meil Teilt vaja asjaomaseid sõiduki tehasetähiseid ning Teie õiguste kehtimise ajavahemikku (sõiduki omandiõiguse algus- ja lõpukuupäev). Selleks, et kontrollida Teie õigusi, vajame tõendit sõiduki omandiõiguse kohta või sõiduki asjaomase omaniku nõusolekut/luba (legitiimsus). Omandiõiguse tõendamiseks vastavates dokumentides tuleks andmed, mida Teilt ei nõuta, muuta loetamatuks (kinni katta), vt Teabeleht loetamatuks muutmise kohta.

III. Sõiduki üleandmise seaduslikkuse tõendamine

Selleks, et saaksime Teile anda teavet selle sõidukiga seotud isikuandmete kohta, kui selle omanik ei ole Teie, vajame asjaomase sõiduki omaniku nõusolekut/luba edastamise ajaks sõiduki valdamisperioodi kohta.

Selleks kasutame veebilehel privacy.volkswagen.com salvestatud sõidukiomaniku nõusolekuavaldust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt c), et siduda sõidukist saadud isikuandmed selgelt Teie isikuga. Nõusoleku saamise raames töödeldakse sõiduki omaniku järgmisi andmeid, et kontrollida valduse seaduslikkust ja vajaduse korral võtta ühendust Teie juhtumi töötlemise raames: sõiduki omaniku nimi, eesnimi ja aadress, sõiduki tehasetähis (VIN) ning telefoninumber või valikuliselt e-posti aadress.

Taotlejalt kogutakse nimi, sünniaeg ja sõiduki kasutamise periood, et tagada sõiduki määramine asjaomasele isikule.

IV. Teie nõude säilitamise tähtaeg

Teiega toimuv suhtlus dokumenteeritakse Volkswagen AG-s tähtajaga viis aastat, sealhulgas isikuandmed, millega esitasite oma nõude Volkswagen AG-le. Töötlemine põhineb huvide kaalumisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Volkswagen AG esindab sellega seoses järgmisi huve: säilitamise aja jooksul võimaldab Teie juhtumi dokumenteerimine meil Teie taotlusi ja kaebusi kiiremini kontrollida ja menetleda ning juba toimunud identifitseerimist ja legitimiseerimist saab uuesti kasutada andmesubjekti muude õiguste teostamiseks, et Te ei peaks sama perioodi jooksul läbima korduvalt sama protsessi.

V. Digitaalsete andmete edastamine

Selleks, et anda Teie käsutusse elektrooniliselt andmetega tutvumise aruanne või andmete koopia, on Teil võimalus kasutada meie sellel veebisaidil olevat allalaadimise portaali. Saate juurdepääsu, kui sisestate oma taotluse ID koos ühekordse parooliga, mille saadame Teile posti teel. Kui soovite veel teist korda sisse logida, peate turvalisuse huvides taotlema uut ühekordset parooli. Teise võimalusena saate sisse logida oma Volkswageni ID sisselogimisandmetega.

Kui Teie andmete kaitsevajadus nõuab Teie päringu korral vastusega turvaküsimuse valikut, palutakse Teil see sisselogimise raames allalaadimisportaalis täiendavalt esitada. 

Andmeid hoitakse allalaadimiseks alles 30 päeva ja seejärel kustutatakse need automaatselt.

VI. Teie Volkswagen ID kasutamine

Veebisaidi mõnede funktsioonide kasutamiseks võite valikuliselt kasutada Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa, Amtsgericht Braunschweigi äriregistri registreerimisnumber HRB 100484 („Volkswagen AG“) juures Volkswagen ID kasutajakontot. Volkswagen ID abil on Teil võimalik logida sisse paljudesse Volkswagen AG või kolmandate isikute teenustesse (nt veebilehed või rakendused). See toimib keskse kasutajakontona, kus Teil on võimalik tsentraalselt hallata oma andmeid. Selleks vajalik andmetöötlus toimub lepingu täitmise raames (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b). Registreerimiseks on vaja Teie e-posti aadressi ja Teie isiklikult valitud parooli. Järgige Volkswagen ID suhtes kehtivat põhjalikku isikuandmete kaitse üldmäärust. See on kättesaadav aadressil https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Kui Teie Volkswagen ID kasutajakonto andmed on vajalikud veebisaidi üksikute funktsioonide kasutamiseks, teavitame Teid sellele veebisaidile esmakordsel sisselogimisel, milliseid andmeid peate oma Volkswagen ID-s vastava funktsiooni või teenuse jaoks lubama, kusjuures Teie nõusolek aegub automaatselt kolme aasta pärast.

VII. Volitatud töötlejate kasutamine

Me kasutame volitatud töötlejaid oma õiguslike kohustuste täitmiseks ja õigustatud huvide kaitseks. Teie esitatud andmeid töödeldakse siinjuures põhimõtteliselt ainult Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Tehniliste süsteemivigade korral, mida ei saa tavalise tugiprotsessi käigus lahendada, ei saa välistada juurdepääsu isikuandmetele väljaspool EMP-d. Oleme selle asjaolu kindlustanud vastavate ELi standardsete lepingutingimuste abil. Kasutatud materjalide juurde pääsete järgmise URLi kaudu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Teie juhtumi töötlemiseks ja dokumenteerimiseks kasutatakse järgmisi volitatud töötlejaid:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Andmesubjektide identifitseerimiseks kasutatakse järgmisi volitatud töötlejaid:

 • Deutsche Post AG

Meie IT-süsteemide toetusel kasutatakse järgmisi volitatud töötlejaid:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

VIII. Täiendavate andmete töötlemine POSTIDENT-meetodi abil identifitseerimise raames

Kui me ei suuda teid Volkswagen AG süsteemides selgelt tuvastada, on vaja täiendavaid identifitseerimismeetodeid tagamaks, et isikuandmeid ei anta välja volitamata kolmandatele isikutele. Volkswagen AG kasutab selleks Deutsche Post AG POSTIDENT-meetodit, mis võimaldab Teid tuvastada videovestluse teel või postkontoris nelja nädala jooksul pärast meie teavitamist. Kui protsess on lõppenud, saadab Deutsche Post AG meile Teie isikuandmed, mida kasutame ainult Teie isikusamasuse kindlaks tegemiseks. Pärast edukat isiku tuvastamist kustutame Teie POSTIDENTi raames töödeldud

isikuandmed. Teave meie identifitseerimispartneri Deutsche Post AG poolt POSTIDENTi meetodi raames toimuva andmetöötluse kohta on kättesaadav aadressil: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html


D. Data-Breach-Hotline’i kasutamine

Teil on võimalus anda teavet võimalike andmekaitsealaste rikkumiste kohta järgmiselt
Volkswagen AG kaudu läbi Data-Breach-Hotline’i. Me töötleme Teilt telefoni teel või elektrooniliselt saadud andmeid, kui võtate meiega ühendust ja teatate võimalikest andmekaitsealastest rikkumistest. See hõlmab eelkõige järgmisi andmeid:

 • Teie nimi;
 • Teie aadress (ettevõtte või eraisiku aadress);
 • muud kontaktandmed, eelkõige telefoninumbrid ja e-posti aadressid;
 • kui asjakohane, siis andmed Teie volitaja või tööandja kohta;
 • kliendi või tarnija number ja muud tuvastamist võimaldavad tunnused;
 • kõik muud andmed, mille olete meile esitanud seoses andmekaitsealaste rikkumistega.

Seoses Teie teatega töötleme ka teatud täiendavaid andmeid, mis on vajalikud meie kohustuste täitmiseks seoses andmekaitsealastest rikkumistest teatamisega või mida Te meile selle raames esitate. Need andmed hõlmavad eelkõige järgmist:

 • andmed Teie ja meie vahelisest kirjavahetusest (posti teel ja elektrooniline);
 • muudest elektroonilisest (nt elektroonilised sisendmaskid) või telefoni teel toimunud teabevahetusest saadud andmed;
 • isikuandmed, mille oleme salvestanud Volkswagen AG-s juba olemasolevatest andmetest Teie või teie volitaja kohta.

Me töötleme neid andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teiega või Teie volitajaga sõlmitud lepingu või lepingueelsete menetluste täitmiseks või kui meil on selleks õigustatud huvi või kui Te olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks.

Me töötleme avalikult kättesaadavatest allikatest saadud isikuandmeid (nt asutused, Internet) ainult siis, kui see on õiguslikult lubatud, näiteks kui see on vajalik meie kohustuste täitmiseks.

I. Otstarve

Sellega seoses esitatud andmeid kasutame üksnes Teie viite töötlemiseks ning Teie andmete tuvastamiseks ja omandiõiguse seaduslikkuse kontrollimiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). Andmete vastutava töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on meil isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 33 ja 34 kohaselt ulatuslikud kontrolli-, aruandlus- ja teavitamiskohustused.

II. Andmete edastamine

Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui

 • olete andnud selliseks andmete edastamiseks nõusoleku,
 • meil on õigus või kohustus edastada andmeid õigussätete ja/või haldusaktide või kohtumääruste alusel,
 • või on andmete edastamine vajalik lepingulise suhte realiseerimiseks.

Sellega seoses viitame järgmistele andmete edastustele:

 1. Andmete edastamine sidusettevõtetele andmekaitsealaste rikkumiste selgitamiseks ja nende eest kaitsmiseks
  Eelkõige kontserniüleste andmekaitsealaste rikkumiste käsitlemiseks edastame üksikjuhtudel isikuandmeid [Saksamaal ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatele] ettevõtetele, mis on Volkswagen AG-ga seotud kontserniõiguse raames Saksamaa aktsiaseltside seaduse (AktG) § 15 tähenduses.
 2. Andmete edastamine tarnijatele ja klientidele
  Üksikutel juhtudel edastame Teie andmeid ka tarnijatele ja klientidele ning koostööpartneritele, kui see on vajalik andmekaitsealaste rikkumistega seotud riski kõrvaldamiseks või minimeerimiseks või kui olete andnud selleks oma nõusoleku.
 3. Andmete edastamine ametiasutustele
  Kui peame edastama Teie andmeid pädevatele ametiasutustele isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 33 ja 34 kohaselt meie kohustuste täitmise raames või kui seda nõuavad pädevad asutused, edastame Teie andmed nõuetekohaselt.

III. Teie juhtumi säilitamise aeg

Volkswagen AG säilitab Teiega toimunud suhtlust, sealhulgas Teie isikuandmeid, mis on seotud võimalikest andmekaitsealastest rikkumistest teatamisega, 6 kalendriaastat pluss ühe päeva. Töötlemine põhineb huvide kaalumisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Volkswagen AG huvi on siinjuures õiguslike nõuete esitamine ja kaitsmine.

IV. Volitatud töötlejate kasutamine

Me kasutame volitatud töötlejaid oma õiguslike kohustuste täitmiseks ja õigustatud huvide kaitseks. Teie juhtumit käsitleb Volkswagen Group Services GmbH.


E. Küpsiste kasutamine

Volkswagen AG kasutab oma veebilehtedel erinevaid küpsiseid. Küpsised on Teie lõppseadmesse salvestatud väikesed konfiguratsiooniteabega failid. Küpsiseid saab põhimõtteliselt jagada kolme kategooriasse.

 1. Veebilehe toimimiseks on hädavajalikud nn funktsiooniküpsised. Funktsiooniküpsiste töötlemine on vajalik, et võimaldada Teile veebilehe külastust (vt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti b).

 2. Veebilehe sirvimise teevad mugavamaks nn mugavusküpsised, mis salvestavad nt Teie keele-eelistused. Mugavusküpsiste kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Õigustatud huvi on Teile teatud mugavuse pakkumine veebilehe külastamise ajal. Te võite andmete töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal etteulatuvalt tagasi võtta. Täpsemat teavet leiate jaotisest F „Teie õigused“.

 3. Pseudonümiseeritud kasutajaprofiili loomiseks kasutatakse nn jälgimisküpsiseid. Jälgimisküpsiseid kasutatakse ainult siis, kui veebilehekülastaja on selleks nõusoleku andnud (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt a). Nõusolek antakse nn küpsisebänneri kaudu, millel tuleb ise klõpsata.
  Täpsemat teavet oma nõusoleku tagasivõtmise kohta leiate jaotisest F „Teie õigused“.

Meie küpsiste kohta leiate lisateavet küpsiste juhisest meie veebilehel privacy.volkswagen.com.


F. Teie õigused

Oma alljärgnevaid õigusi võite Volkswagen AG suhtes igal ajal tasuta kasutada. Täpsema teabe oma õiguste kasutamise kohta leiate jaotisest G.

Õigus tutvuda andmetega:
 Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või ebapiisavate isikuandmete parandamist.

Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus Saksamaa isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud tingimustel nõuda oma andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Peale selle võite nõuda kustutamist, kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel ja Te tühistate selle nõusoleku.

Õigus piirata oma andmete töötlemist: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud. See on näiteks nii, kui Te vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite siis nõuda töötlemise piirangut.

Õigus esitada vastuväiteid: Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel. Vastuväidete esitamise korral palume, et jagaksite meiega oma andmete töötlemise vaidlustamise põhjuseid.
Seejuures on Teil õigus vaidlustada andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otsereturundusega.

Andmete ülekandmise õigus: kui andmete töötlemine toetub nõusolekule või lepingu täitmisele ja sellele järgnev töötlemine toimub automaatselt, on Teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ja edastada need mõnele teisele andmetöötlejale.

Taganemisõigus: kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Kaebuse esitamise õigus: lisaks on Teil õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi andmekaitseametnikud) kaebus oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Kõigil muudel juhtudel võite oma nõuded esitada tsiviilkohtusse.


G. Teie kontaktisik

Kontaktisik Teie õiguste teostamiseks

Kontaktisikud ja lisateavet oma õiguste kasutamise kohta leiate järgmiselt veebilehelt privacy.volkswagen.com.

Andmekaitseinspektor

Meie andmekaitseinspektor on Teie kontaktisik andmekaitset puudutavates küsimustes:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
SAKSAMAA
dataprivacy@volkswagen.de

 

Seis: May 2023