Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

A. Odgovorno lice

Drago nam je što posećujete veb-stranicu kompanije Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburg, Nemačka, registrovanu u privrednom registru Okružnog suda u Braunšvajgu pod brojem HRB 100484 („Volkswagen AG”). Želimo da vas informišemo o prikupljanju, obradi i korišćenju vaših podataka o ličnosti.


B. Opšte informacije

U principu, možete posetiti veb-strane kompanije Volkswagen AG, a da nam ne kažete ko ste. Tada samo automatski prikupljamo sledeće podatke protokola:

 1. Operativni sistem koji koristite, veb-pregledač koji koristite, rezolucija ekrana koju ste postavili i
 2. datum i vreme vaše posete.

Osim ako sledeći odeljci ne sadrže suprotne informacije, obradu podataka vrši isključivo kompanija Volkswagen AG.

C. Prikupljanje, obrada i korišćenje vaših podataka o ličnosti

I. Korišćenje veb-obrasca

Na veb-stranici privacy.volkswagen.com imate mogućnost da putem veb-obrasca podnesete zahtev u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (npr. zahtevi za informacije ili ispravke) u vezi sa podacima o ličnosti koje obrađuje kompanija Volkswagen AG. Podatke koji su dati u vezi sa tim (prezime, ime, datum rođenja, adresa i opciono Volksvagen ID ili adresa e-pošte, broj šasije, početak i kraj vlasništva, kao i povezani dokazi za utvrđivanje vlasništva) koristićemo isključivo u svrhu obrade vašeg zahteva, kao i identifikacije i verifikacije vaših podataka (čl. 6 stav 1 str. 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka). Kompanija Volkswagen AG koristi, ako je neophodno, takozvanu proceduru dvostruke prijave za potvrđivanje vašeg zahteva i adrese e-pošte. Tada se na navedenu adresu e-pošte šalje e-poruka sa zahtevom za potvrdu. U vezi sa procedurom dvostruke prijave, dokumentujemo sledeće podatke:

 • IP adresa, datum i vreme slanja veb-obrasca
 • IP adresa, datum i vreme potvrde e-pošte za proceduru dvostruke prijave

Ako je potreba za zaštitom vaših podataka zahtevala izbor bezbednosnog pitanja uključujući odgovor na vaš zahtev, od vas će se dodatno tražiti da to unesete u okviru popunjavanja veb-obrasca. 

Ako više ne želite da kompanija Volksvagen AG obrađuje vaš zahtev, imate mogućnost da povučete ovaj zahtev putem adrese e-pošte privacy@volkswagen.de.

Kada koristite veb-obrazac, uspostavlja se šifrovana veza između vašeg krajnjeg uređaja i našeg servera. Naše bezbednosne mere odgovaraju savremenim standardima i neprekidno se unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem.

II. Obrađeni podaci

U nastavku se objašnjava svrha za koju su vaši podaci o ličnosti potrebni u okviru zahteva:

Ime i prezime: Vaše puno ime biće korišćeno za identifikaciju podataka o ličnosti koji se obrađuju u okviru kompanije Volkswagen AG. Pored toga, vaše ime i prezime biće korišćeno za vašu identifikaciju i, ako je potrebno, za legitimisanje vlasništva nad vašim vozilom(ima).

Datum rođenja: Vaš datum rođenja se koristi za vašu identifikaciju, kao i za identifikaciju vaših obrađenih podataka o ličnosti. Kombinacija vašeg imena, prezimena i datuma rođenja omogućava nam da vas pravilno identifikujemo, jer se ove informacije obično nalaze na svim međunarodnim identifikacionim dokumentima. Na taj način možemo da obezbedimo da nijedan od vaših podataka o ličnosti ne bude prosleđen neovlašćenim trećim stranama.

Adresa: Vaša adresa (sa obaveznim informacijama: ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, zemlja) biće korišćena za utvrđivanje podataka o ličnosti koji se obrađuju u okviru kompanije Volkswagen AG. Pored toga, vaša adresa (sa gore navedenim obaveznim podacima) biće korišćena za vašu identifikaciju i, ako je potrebno, za legitimisanje vlasništva nad vašim vozilom(ima). Pored toga, vaša adresa nam je potrebna da bismo, ako je potrebno, komunicirali sa vama putem pošte u vezi sa vašim zahtevom.

Volkswagen ID / adresa e-pošte: Ako imate zahtev u vezi sa podacima o ličnosti koji se čuvaju na centralnom Volkswagen ID korisničkom nalogu, uključujući digitalne usluge povezane sa njim, potrebna nam je adresa e-pošte koju ste naveli kao Volkswagen ID. Ako nemate centralni Volkswagen ID korisnički nalog, možete da unesete svoju adresu e-pošte. Vaš Volkswagen ID ili e-mail adresa biće korišćeni za utvrđivanje podataka o ličnosti koji se obrađuju u okviru kompanije Volkswagen AG, za proceduru dvostruke prijave i za komunikaciju sa vama, npr. u slučaju upita u vezi sa vašim zahtevom.

Ako želite da dostavite više Volksvagen ID-ova/adresa e-pošte, pošaljite drugi zahtev za informacije.

Lični broj: Vaš lični broj se koristi za vašu identifikaciju i za određivanje vaših obrađenih podataka o ličnosti u vezi sa vašim radnim odnosom. Kombinacija vašeg imena, prezimena i ličnog broja nam omogućava da vas pravilno identifikujemo. Na taj način možemo da obezbedimo da nijedan od vaših podataka o ličnosti ne bude prosleđen neovlašćenim trećim stranama.

Korisničko ime: Ako ste se prijavili kod kompanije Volkswagen AG, vaše korisničko ime biće opciono korišćeno za vašu identifikaciju i utvrđivanje vaših obrađenih podataka o ličnosti. Kombinacija vašeg imena, prezimena i korisničkog imena nam omogućava da vas pravilno identifikujemo. Na taj način možemo da obezbedimo da nijedan od vaših podataka o ličnosti ne bude prosleđen neovlašćenim trećim stranama.

Identifikacioni broj vozila: Ako imate zahtev u vezi sa vašim podacima o ličnosti koji su povezani sa identifikacionim brojem vozila (broj šasije), potrebno je da nam dostavite relevantne identifikacione brojeve vozila, kao i period (početak i kraj vlasništva) za koji ste ovlašćeni. Da bismo proverili da li ste ovlašćeni, zahtevamo dokaz o vlasništvu ili saglasnost/dozvolu od odgovarajućeg vlasnika vozila (legitimacija). Na relevantnim dokumentima za dokaz o vlasništvu, podaci koji se od vas ne zahtevaju treba da budu prikriveni (zatamnjeni), pogledajte List sa informacijama o prikrivanju (zatamnjivanju) informacija.

III. Legitimacija za lizing vozila

Da bismo mogli da vam pružimo informacije o podacima o ličnosti za navedeno vozilo koje nije u vašem vlasništvu, potrebna nam je saglasnost/dozvola aktuelnog vlasnika vozila u periodu prenosa.

U tu svrhu koristimo izjavu o saglasnosti (čl. 6, stav 1, slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka, čl. 6 stav 1, slovo c Opšte uredbe o zaštiti podataka) od vlasnika vozila sačuvanu na veb stranici privacy.volkswagen.com, u svrhu jedinstvenog dodeljivanja podataka o ličnosti iz vozila vama. U okviru dobijanja saglasnosti, u cilju legitimizacije i mogućeg kontakta u toku obrade Vašeg zahteva, biće obrađeni sledeći podaci vlasnika vozila: prezime, ime, adresa vlasnika vozila, identifikacioni broj vozila (broj šasije) i broj telefona ili opciono adresa e-pošte.

Ime i prezime, datum rođenja i period korišćenja vozila prikupljaju se od podnosioca zahteva kako bi se obezbedilo da je vozilo dodeljeno njegovoj ličnosti.

IV. Period čuvanja vašeg zahteva

Komunikacija sa vama biće dokumentovana u kompaniji Volkswagen AG tokom perioda od pet godine, uključujući podatke o ličnosti sa kojima ste saopštili svoju zabrinutost kompaniji Volkswagen AG. Obrada se zasniva na balansiranju interesa u skladu sa čl. 6. stav 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Kompanija Volksvagen AG u tom pogledu zastupa sledeće interese: U okviru perioda čuvanja, dokumentacija vezana za vaš zahtev omogućava nam da ispitamo i ubrzamo obradu vaših zahteva i žalbi, a izvršena identifikacija i legitimacija mogu se ponovo koristiti za ostvarivanje daljih prava subjekta podataka, da bi se izbegli ponovljeni napori za isto u ovom periodu.

V. Digitalna dostava podataka

Da bismo vam elektronskim putem dostavili izveštaj sa informacijama ili kopiju podataka, imate mogućnost da koristite naš portal za preuzimanje koji se nalazi na ovoj veb-stranici. Pristup dobijate unošenjem ID-a zahteva u kombinaciji sa jednokratnom lozinkom koju ćemo vam poslati poštom. Ako želite da se prijavite drugi put, iz bezbednosnih razloga morate da zatražite novu jednokratnu lozinku. Alternativno, imate opciju da se prijavite sa svojim podacima za prijavljivanje vašeg Volkswagen ID-a.

Ako je potreba za zaštitom vaših podataka zahtevala izbor bezbednosnog pitanja uključujući odgovor na vaš zahtev, od vas će se tražiti da to dodatno unesete u okviru registracije na portalu za preuzimanje. 

Ovi podaci se čuvaju dostupni za preuzimanje 30 dana, a zatim se automatski brišu.

VI. Korišćenje vašeg Volkswagen ID-a

Da biste koristili neke funkcije veb-stranice, možete opciono da koristite Volkswagen ID korisnički nalog kod kompanije Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburg, Nemačka, registrovana u privrednom registru Okružnog suda Braunšvajg pod brojem HRB 100484 („Volkswagen AG”). Pomoću Volkswagen ID-a možete se prijaviti na brojne usluge (npr. veb-strane ili aplikacije) kompanije Volkswagen AG ili trećih strana. Volkswagen ID služi kao centralni korisnički nalog, u kome centralno možete upravljati svojim podacima o ličnosti. Obrada podataka koja je za to potrebna odvija se u okviru ispunjavanja ugovora (vidi čl. 6, stav 1, slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka). Za registraciju je potrebna vaša adresa e-pošte i lozinka koju ste lično odabrali. Obratite pažnju na važeću Izjavu o zaštiti podataka za Volkswagen ID. Možete je otvoriti na stranici https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

U meri u kojoj su informacije sa vašeg Volkswagen ID korisničkog naloga potrebne za korišćenje pojedinačne funkcije veb-stranice, obavestićemo vas kada se prvi put prijavite na ovu veb-stranicu koje informacije morate da odobrite u svom Volkswagen ID-u za odgovarajuću funkciju ili usluge, pri čemu će vaše odobrenje automatski isteći nakon tri godine.

VII. Upotreba ugovornih procesora

Da bismo ispunili svoje zakonske obaveze, kao i da bismo zaštitili sopstvene legitimne interese, koristimo ugovorne obrađivače. Podaci koje navedete biće po pravilu obrađeni u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEP). U slučaju tehničkih grešaka sistema koje se ne mogu otkloniti u normalnom procesu podrške, ne može se isključiti pristup podacima o ličnosti izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ovu okolnost smo obezbedili odgovarajućim standardnim ugovornim klauzulama EU. Korišćene možete pozvati preko sledećeg linka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Sledeće ugovorne procesore angažujemo u svrhu obrade vašeg zahteva i dokumentacije:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

U svrhu identifikacije subjekata podataka, koristi se sledeći ugovorni procesor:

 • Deutsche Post AG

Sledeći ugovorni procesori su angažovani za podršku našem IT sistemu:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

VIII. Obrada dodatnih podataka u sklopu identifikacije postupkom POSTIDENT

Ako nismo u mogućnosti da vas jedinstveno identifikujemo u sistemima kompanije Volkswagen AG, neophodne su dalje mere identifikacije kako bi se osiguralo da se podaci o ličnosti ne daju neovlašćenim trećim stranama. U tu svrhu, kompanija Volkswagen AG koristi POSTIDENT postupak kompanije Deutsche Post AG, koji vam omogućava da se identifikujete putem video-ćaskanja ili u pošti u roku od četiri nedelje od našeg obaveštenja. Kada se postupak završi, Deutsche Post AG će nam poslati vaše identifikacione podatke, koji će se koristiti isključivo u svrhu utvrđivanja vašeg identiteta. Nakon uspešne identifikacije, vaši podaci o ličnosti koji su obrađeni u okviru POSTIDENT postupka

biće izbrisani. Informacije o obradi podataka našeg partnera za identifikaciju, Deutsche Post AG, u okviru POSTIDENT postupka dostupne su na: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html


D. Korišćenje dežurne linije za slučaj povrede podataka

Imate mogućnost da dostavite informacije o mogućim povredama zaštite podataka od strane
kompanije Volkswagen AG preko dežurne linije za slučaj povrede podataka. Vaše podatke koje nam dostavite telefonom ili elektronskim putem obrađujemo u okviru ostvarivanja kontakta i prijavljivanja mogućih povreda zaštite podataka. To posebno uključuje sledeće podatke:

 • vaše ime i prezime,
 • vaša adresa (poslovna ili privatna),
 • dodatni podaci za kontakt, posebno brojevi telefona i adrese e-pošte,
 • ako je primenljivo, podatke o vašem ugovaraču ili poslodavcu,
 • broj kupca ili dobavljača i druge identifikacione oznake,
 • drugi podaci koji su nam dostavljeni u vezi sa vama u vezi sa povredom zaštite podataka.

U okviru vašeg obaveštenja, takođe obrađujemo određene dodatne podatke koji su neophodni za ispunjavanje naših obaveza obaveštavanja o povredi podataka ili koje nam vi dostavite u vezi sa tim. Ovi podaci posebno uključuju:

 • podatke iz prepiske (poštanske i elektronske) između vas i nas,
 • podatke iz drugih elektronskih (npr. elektronske maske za unos) ili telefonskih komunikacije,
 • podatke o ličnosti koje smo sačuvali iz podataka koji su već dostupni u kompaniji Volkswagen AG o vama ili vašem nalogodavcu.

Ove podatke obrađujemo isključivo u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje naših zakonskih obaveza ili ugovora zaključenog sa Vama ili Vašim nalogodavcem ili predugovornih mera, ili kada imamo legitiman interes za to, ili ako ste dali saglasnost za obradu podataka.

Podatke o ličnosti obrađujemo iz javno dostupnih izvora (npr. vlasti, Internet) samo u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, na primer ako je to neophodno za ispunjavanje naših obaveza.

I. Svrha

Podatke date u ovom kontekstu koristićemo isključivo u svrhu obrade vašeg obaveštenja i identifikacije i legitimisanja vaših podataka (čl. 6, stav 1, str. 1, slovo c Opšte uredbe o zaštiti podataka). Kao odgovorno lice u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka, podležemo opsežnim obavezama revizije, izveštavanja i obaveštavanja u skladu sa čl. 33 i čl. 34 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

II. Prenos podataka

Vaše podatke o ličnosti ne prosleđujemo trećim stranama, osim u slučaju

 • da ste dali saglasnost za takav prenos podataka,
 • da imamo pravo ili obavezu da prenesemo podatke zbog zakonskih odredbi i/ili službenih ili sudskih naloga,
 • da je prenos podataka neophodan za realizaciju ugovornog odnosa.

S tim u vezi, želimo da istaknemo sledeće prenose podataka:

 1. Prenos podataka povezanim kompanijama u svrhu razjašnjenja i odbrane od povreda zaštite podataka
  U cilju obrade povreda zaštite podataka, posebno onih koji se dešavaju u okviru koncerna, podatke o ličnosti u pojedinačnim slučajevima prenosimo kompanijama [u Nemačkoj i u Evropskom ekonomskom prostoru] koje su povezane sa kompanijom Volkswagen AG u skladu sa regulativom koncerna kako je definisano u čl. 15. Nemačkog zakona o akcionarskim društvima (AktG).

 2. Prenos podataka dobavljačima i kupcima
  U pojedinačnim slučajevima prenosimo vaše podatke i dobavljačima i kupcima, kao i kooperacionim partnerima, pod uslovom da je to neophodno za otklanjanje ili smanjenje rizika od povrede zaštite podataka ili ako ste na to pristali.

 3. Prenos podataka nadležnim organima
  Ukoliko Vaše podatke moramo da prenesemo nadležnim organima u okviru ispunjavanja naših obaveza u skladu sa čl. 33 i čl. 34 Opšte uredbe o zaštiti podataka ili to zahtevaju nadležni organi, u skladu sa tim ćemo preneti vaše podatke.

III. Period čuvanja vašeg zahteva

Kompanija Volkswagen AG će čuvati komunikaciju sa vama, uključujući vaše podatke o ličnosti, u vezi sa obaveštenjima o mogućim povredama podataka tokom 6 kalendarskih godina plus jedan dan. Obrada se zasniva na balansiranju interesa u skladu sa čl. 6. stav 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Interesi kompanije Volkswagen AG ovde su utvrđivanje i odbrana pravnih zahteva.

IV. Angažovanje ugovornih procesora

Da bismo ispunili svoje zakonske obaveze, kao i da bismo zaštitili svoje legitimne interese, angažujemo ugovorne procesore. Vaš zahtev će obraditi kompanija Volkswagen Group Services GmbH.


E. Upotreba kolačića

Volkswagen AG koristi razne kolačiće na svojim veb-lokacijama. Kolačići su male datoteke sa informacijama o konfiguraciji uskladištene u vašem krajnjem uređaju. Kolačići se u osnovi mogu podeliti u tri kategorije.

 1. Za funkcionalnost veb-stranice od suštinskog značaja su tzv. funkcionalni kolačići. Obrada funkcionalnih kolačića je neophodna da bi vam omogućila posetu veb-lokaciji (čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka).

 2. Pogodnosti posete veb-stranicama povećavaju tzv. kolačići za pogodnosti, npr. čuvanje podešavanja jezika. Pravna osnova za kolačiće pogodnosti je legitimni interes (čl. 6, stav 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka). Legitimni interes leži u pružanju pogodnosti prilikom posete veb-stranici. Prigovor na obradu podataka možete podneti u bilo kom trenutku sa dejstvom u budućnosti. Za više informacija pogledajte Odeljak F. Vaša prava.

 3. Za kreiranje pseudonimizovanog profila korišćenja koriste se tzv. kolačići za praćenje. Kolačići za praćenje se podešavaju samo ako je posetilac veb-lokacije dao svoju saglasnost (čl. 6 stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka). Saglasnost se daje putem tzv. banera kolačića na koji se mora aktivno kliknuti.
  Za više informacija o tome kako da povučete svoju saglasnost, pogledajte odeljak F. Vaša prava.

Za više informacija o našim kolačićima, vidite Smernice za kolačiće i informacije na našoj veb-stranici privacy.volkswagen.com.


F. Vaša prava

Vaša prava prema kompaniji Volkswagen AG koja su navedena u nastavku možete u svakom trenutku besplatno ostvariti. Za više informacija o ostvarivanju vaših prava, pogledajte odeljak G.

Pravo na davanje informacija: Imate pravo da od nas dobijete informaciju o obradi vaših podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku: Imate pravo da od nas zahtevate ispravku relevantnih netačnih, odn. nepotpunih podataka o ličnosti.

Pravo na brisanje: Ukoliko su ispunjeni preduslovi koji su navedeni u čl. 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da zahtevate brisanje vaših podataka. Nakon toga možete na primer da zahtevate brisanje Vaših podataka, ukoliko više nisu neophodni u svrhe za koje su prikupljani. Osim toga, ukoliko mi vršimo obradu Vaših podataka na osnovu Vaše saglasnosti, možete zahtevati brisanje ukoliko ste opozvali tu saglasnost.

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate ograničavanje obrade vaših podataka, ukoliko su ispunjeni preduslovi iz čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Na primer, to je slučaj kada osporavate tačnost Vaših podataka. Tokom vremena provere tačnosti podataka možete zahtevati ograničenje obrade.

Pravo na prigovor: Ukoliko se obrada zasniva na legitimnom interesu kompanije Volkswagen AG ili trećeg lica, ako je od javnog interesa ili se radi o postupanju po službenom ovlašćenju, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. U slučaju opoziva navedite nam Vaše razloge, zbog kojih zahtevate opoziv obrade podataka.
Takođe, imate pravo da uložite prigovor u slučaju obrade podataka za potrebe direktnog marketinga. To važi i za profilisanje, ukoliko je ono povezano sa direktnim marketingom.

Pravo na prenos podataka: Ukoliko se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili radi ispunjavanja ugovora i to se obavlja korišćenjem automatizovane obrade, imate pravo da svoje podatke dobijete u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prosledite nekoj drugom odgovornom licu.

Pravo na opoziv: Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku besplatno opozovete obradu podataka u okviru saglasnosti, tako da ono ubuduće neće važiti.

Pravo na žalbu: Osim toga imate pravo da kod nadzornog tela (npr. kod državnog poverenika za zaštitu podataka Donje Saksonije) uložite žalbu povodom naše obrade Vaših podataka. U svim ostalim aspektima, za utvrđivanje potraživanja na raspolaganju su vam instrumenti građanskog prava.


G. Vaša kontakt osoba

Kontakt osoba za ostvarivanje Vaših prava

Kontakt osobu za ostvarivanje Vaših prava i pružanje dodatnih informacija možete naći na sledećoj veb-lokaciji privacy.volkswagen.com.

Poverenik za zaštitu podataka

Naš poverenik za zaštitu podataka Vam je kao kontakt osoba dostupan za pitanja u vezi sa zaštitom podataka:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemačka
dataprivacy@volkswagen.de


Verzija: Maj 2023