Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

Hvis du er eller har været ansat i en virksomhed registreret på ONE.KBP, eller er eller har været partnervirksomhedsmedarbejder i en af Volkswagen AG’s afdelinger, giver vi dig på følgende side et overblik over dine rettigheder i henhold til lov om grundlæggende databeskyttelse (GDPR), og hvordan du kan udøve dem.

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Du har ret til at forlange berigtigelse af ukorrekte og/eller ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig, af os.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Du har, hvis de i art. 17 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, ret til at forlange sletning af dine data. I henhold hertil kan du eksempelvis forlange sletning af dine data, såfremt de formål, til hvilke de er blevet indsamlet, ikke længere er nødvendige. Endvidere kan du forlange sletning, hvis vi behandler dine data på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis forudsætningerne i art. 18 i GDPR foreligger. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af dine data. For den periode hvor dataenes rigtighed kontrolleres, kan du så forlange en begrænsning af behandlingen.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Hvis behandlingen er baseret på en berettiget interesse fra Volkswagen AG eller en tredjepart eller er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. I tilfælde af en indsigelse beder vi dig om at meddele os dine grunde til at gøre indsigelse mod databehandlingen.
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der bliver brugt med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke eller den kontraktmæssige aftale, og den endvidere foretages i form af en automatiseret behandling, har du ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinelt læsbart format og at overdrage disse til en anden databehandler.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke, har du ret til at tilbagekalde databehandlingen i henhold til et samtykke med virkning for fremtiden, til enhver tid og uden omkostninger.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Du skal anvende vores webformular på ONE.KBP under hovednavigationspunktet "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" eller de kontaktdata, der er angivet nedenfor, til din forespørgsel.

Du har endvidere ret til at klage over vores behandling af dine data til en tilsynsmyndighed (fx til Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen). Derudover kan du gøre krav gældende ad civilrettens vej.

Din kontakt: Dit rettighedskontor for leverandør- og partnervirksomheders ansatte

Postadresse:         Tlf.: E-mail:
Postadresse: Volkswagen Group Services GmbH Informationsteamet Rothenfelder Straße 47 D-38440 Wolfsburg
TYSKLAND
Tlf.: +49 (0) 5361-9-46290 E-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Rettighedskontoret for leverandør- og partnervirksomhedsmedarbejdere er en service leveret af Volkswagen Group Services GmbH, bestilt af Volkswagen AG.