Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Kui Te olete või olite ONE.KBP-s registreeritud ettevõtte töötaja või Volkswagen AG tegevusalal tegutseva partnerettevõtte töötaja, saate järgmisel leheküljel ülevaate oma õigustest, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest, ja sellest, kuidas Te neid õigusi kasutada saate.

Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või mittetäielike andmete parandamist.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud eelduste esinemise korral nõuda oma andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Peale selle võite nõuda kustutamist, kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel ja Te tühistate selle nõusoleku.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud. See on näiteks nii, kui Te vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite siis nõuda töötlemise piirangut.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel. Vastuväidete esitamise korral palume, et jagaksite meiega oma andmete töötlemise vaidlustamise põhjuseid.
Seejuures on Teil õigus vaidlustada andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi andmise kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või selle eesmärk on lepingu täitmine ja see toimub lisaks automatiseeritud töötlemise abil, on Teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need mõnele teisele andmetöötlejale.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Oma päringu jaoks kasutage palun meie veebivormi jaotises ONE.KBP peamise navigatsioonipunkti all "Legal Policy > Exercise of rights of data subject"või allpool toodud kontaktandmeid.

Lisaks on Teil õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi andmekaitseametnikud) kaebus oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Kõigil muudel juhtudel võite oma nõuded esitada tsiviilkohtusse.

Teie kontaktisik: tarnijate ja partnerettevõtete töötajate andmekaitsebüroo

Postiaadress:         Tel: E-post:
Postiaadress: Volkswagen Group Services GmbH Teavitusmeeskond Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
SAKSAMAA
Tel: +49 (0) 5361-9-46290 E-post: datenschutz@vwgroupsupply.com

Tarnijate ja partnerettevõtete töötajate andmekaitsebüroo on Volkswagen Group Services GmbH poolt Volkswagen AG tellimusel pakutav teenus.