Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Ako ste zaposlenik poduzeća registriranog na stranici ONE.KBP ili jeste ili ste bili zaposlenik partnerskog društva u jednom od poslovnih područja pri društvu Volkswagen AG, na sljedećoj se stranici možete informirati o tome kako možete ostvariti svoja prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) naspram društva Volkswagen AG.

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Imate pravo od nas zatražiti ispravak svojih netočnih odnosno nepotpunih osobnih podataka.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta navedenih u čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tom članku, brisanje svojih podataka možete zatražiti ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni. Osim toga, brisanje možete zatražiti kada obrađujemo vaše podatke na temelju vaše privole, a vi tu privolu povučete.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Imate pravo zatražiti ograničenu obradu svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka. To je, primjerice, slučaj ako osporavate ispravnost svojih podataka. Za vrijeme provjere točnosti podataka možete zatražiti ograničenu obradu.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu društva Volkswagen AG ili treće strane ili je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti, imate pravo prigovora na obradu vaših podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. U slučaju prigovora molimo vas da nam navedete svoje razloge za ulaganje prigovora na obradu podataka.
Osim toga, imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka u svrhe izravnog marketinga. To vrijedi i za izradu profila ako je izravno povezano s takvim izravnim marketingom.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Ako se obrada podataka temelji na privoli ili izvršavanju ugovora te se usto odvija automatiziranim putem, imate pravo zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i proslijediti ih drugom voditelju obrade.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Ako obrada podataka ne počiva na privoli, imate pravo u svako doba besplatno odustati od obrade svojih podataka u okviru privole s učinkom u budućnosti.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za upit upotrijebite naš mrežni obrazac na ONE.KBP pod glavnom navigacijskom točkom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ili kontaktne podatke navedene u nastavku.

Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora zbog obrade vaših podataka određenom nadzornom tijelu (npr. službeniku za zaštitu podataka u pokrajini Donjoj Saskoj). Za ostalo imate pravo na zahtjeve prema građanskom pravu.

Vaša osoba za kontakt: Ured za prava ispitanika za dobavljače i zaposlenike partnerskih društava

Poštanska adresa:         Tel.: E-pošta:
Poštanska adresa: Volkswagen Group Services GmbH Tim za informacije Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
NJEMAČKA
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 E-pošta: datenschutz@vwgroupsupply.com

Ured za prava ispitanika za zaposlenike dobavljača i partnerskih društava usluga je koju pruža Volkswagen Group Services GmbH, a naručilo je društvo Volkswagen AG.