Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Εάν είστε ή ήσασταν συνεργάτης μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην ONE.KBP ή εργάζεστε ή εργαζόσασταν ως συνεργάτης εταιρείας-εταίρου σε έναν από τους επιχειρηματικούς τομείς που δραστηριοποιείται η Volkswagen AG, στην επόμενη σελίδα θα βρείτε μια σύνοψη των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στη συνέχεια, μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διαγραφή, εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, βάσει της συγκατάθεσής σας και ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ακρίβειας των δεδομένων μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Volkswagen AG ή τρίτου ή είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που προκύπτουν λόγω ειδικής κατάστασης. Σε περίπτωση εναντίωσης, γνωστοποιήστε μας τους λόγους για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αυτό ισχύει για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση ή εκτελείται στο πλαίσιο μιας σύμβασης και χρησιμοποιούνται τεχνικές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε δωρεάν με ισχύ στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο συγκατάθεσης.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για την ερώτησή σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας φόρμα ONE.KBP κάτω από το κύριο σημείο πλοήγησης "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" ή τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή (π.χ. στον Επίτροπο για την Προστασία Δεδομένων του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας) σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις μέσω του αστικού δικαίου.

Ο αρμόδιος επικοινωνίας σας: Betroffenenrechtestelle für Lieferanten- und Partnerfirmenmitarbeiter (Φορέας δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων για συνεργάτες προμηθευτών και εταιρειών-εταίρων)

Ταχυδρομική διεύθυνση         Τηλ.: E-mail:
Ταχυδρομική διεύθυνση Volkswagen Group Services GmbH Auskunftsteam (Ομάδα πληροφοριών) Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ.: +49 (0) 5361-9-46290 E-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Ο Φορέας δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων για συνεργάτες προμηθευτών και εταιρειών-εταίρων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από τη Volkswagen Group Services GmbH, με εντολοδόχο την Volkswagen AG.