Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Pracownicy firmy zarejestrowanej na ONE.KBP lub osoby zatrudnione obecnie lub w przeszłości jako pracownicy firmy partnerskiej w jednej z jednostek biznesowych Volkswagen AG mogą na niniejszej stronie uzyskać przegląd swoich praw zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz informacje o sposobie ich egzekwowania.

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie są one już potrzebne do realizacji celów, w związku z którymi były gromadzone. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, a zgoda ta zostanie wycofana.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek artykułu 18 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których kwestionowana jest prawdziwość danych. Na czas weryfikacji prawdziwości danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w przeważającym interesie lub do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Wniesienie sprzeciwu jest zgodnie z art. 21 RODO dozwolone w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej bądź jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Volkswagen AG, lub strony trzeciej. Prosimy o poinformowanie nas o powodach ewentualnego sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Jeśli podstawę do przetwarzania danych stanowi zgoda lub przetwarzanie danych służy realizacji umowy oraz odbywa w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie oraz przekazania ich innym firmom przetwarzającym dane.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W przypadku pytań prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego dostępnego na stronie ONE.KBP pod głównym punktem nawigacyjnym "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" lub z poniższych danych kontaktowych.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (np. Inspektora Ochrony Danych Kraju Związkowego Dolna Saksonia) w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych.

Osoby do kontaktu: Biuro ds. praw osób, których dane dotyczą, dla pracowników dostawców i firm partnerskich

Adres korespondencyjny:         Tel.: Adres e-mail:
Adres korespondencyjny: Volkswagen Group Services GmbH Zespół ds. udzielania informacji Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
NIEMCY
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 Adres e-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Biuro ds. praw osób, których dane dotyczą, dla pracowników dostawców i firm partnerskich to usługa świadczona przez Volkswagen Group Services GmbH na zlecenie Volkswagen AG.