Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Добре дошли в Портала за защита на данните на Volkswagen AG. Ние ще изброим тук Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните ОРЗД и ще обясним как можете да ги упражните спрямо Volkswagen AG.

Клиенти и заинтересовани лица

Ако сте клиент или заинтересовано лице на Volkswagen AG, по-долу можете да се информирате за Вашите права. Вие сте клиент или заинтересовано лице на Volkswagen AG, ако сте закупили автомобил на Volkswagen AG или напр. получавате бюлетин на Volkswagen AG.

Автопаркове и големи клиенти

Ако сте служител на клиент с автопарк или голям клиент на Volkswagen AG и сте регистриран в рамките на това взаимоотношение при нас, на следващата страница може да се информирате как може да упражните своите права съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Търговия на едро и дребно

Ако сте служител на клиент от търговия на едро или дребно на Volkswagen AG, на следващата страница може да се информирате как може да упражните своите права съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Служители на Volkswagen AG

Ако сте настоящ или бивш служител, нает работник, близък на служител, пенсионер или кандидат за работа във Volkswagen AG, моля, използвайте следните възможности, за да изпратите запитване съгласно чл. 15 от ОРЗД.

Доставчици

Ако сте служител на регистрирано в ONE.KBP предприятие или работите като служител на партньорска фирма в една от сферите на дейност на Volkswagen AG или преди това сте работили, на следващата страница може да се информирате как може да упражните правата си съгласно ОРЗД пред Volkswagen AG.

Други

Ако не можете да се причислите към някоя от посочените групи засегнати лица и сте напр. дипломат, посетител, гост, роднина на служител, участник в игра с печалби или акционер, на следващата страница може да се информирате как може да упражните правата си съгласно ОРЗД пред Volkswagen AG.