Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Serdecznie witamy w Portalu Ochrony Danych firmy Volkswagen AG. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące Państwa praw wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz dotyczące tego, w jaki sposób można je wyegzekwować od firmy Volkswagen AG.

Klienci i potencjalni klienci

Jeśli są Państwo klientem lub potencjalnym klientem Volkswagen AG mogą Państwo uzyskać w poniższej sekcji informacje dotyczące swoich praw. Klientem lub potencjalnym klientem Volkswagen AG jest osoba, która nabyła pojazd firmy Volkswagen AG lub np. otrzymuje jej newsletter.

Klienci flotowi i korporacyjni

Jeśli są Państwo pracownikiem klienta flotowego lub korporacyjnego Volkswagen AG i są Państwo zarejestrowani u nas w ramach tej relacji biznesowej, mogą Państwo uzyskać na niniejszej stronie informacje o tym, jak można egzekwować swoje prawa wg RODO od firmy Volkswagen AG.

Handel hurtowy i detaliczny

Jeśli są Państwo pracownikiem partnera firmy Volkswagen AG w handlu hurtowym i detalicznym, mogą Państwo uzyskać na niniejszej stronie informacje o tym, jak można egzekwować swoje prawa wg RODO od firmy Volkswagen AG.

Pracownicy Volkswagen AG

Jeśli są Państwo osobą będącą czynnym lub byłym pracownikiem, pracownikiem tymczasowym, członkiem rodziny pracownika, emerytem lub ubiegającym się o pracę w firmie Volkswagen AG prosimy o korzystanie z poniższych możliwości złożenia wniosku zgodnie z art. 15 RODO.

Dostawcy

Jeżeli są Państwo pracownikiem firmy zarejestrowanej na ONE.KBP lub osobą zatrudnioną obecnie, lub w przeszłości jako pracownicy firmy partnerskiej w jednej z jednostek biznesowych Volkswagen AG mogą Państwo uzyskać na niniejszej stronie informacje o sposobie egzekwowania swoich praw wg RODO od firmy Volkswagen AG.

Osoby pozostałe

Jeśli nie należą Państwo do żadnej z grup, których dane dotyczą i są Państwo np. dyplomatą, odwiedzającym, gościem, członkiem rodziny pracownika, uczestnikiem konkursu lub akcjonariuszem, na niniejszej stronie mogą Państwo uzyskać informacje wobec firmy Volkswagen AG.