Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

Srdečně vás vítáme na portálu ochrany osobních údajů společnosti Volkswagen AG. Poskytneme vám přehled o vašich právech podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a informace o tom, jak je můžete uplatnit vůči společnosti Volkswagen AG.

Zákazníci a zájemci

Jste-li zákazníkem nebo zájemcem společnosti Volkswagen AG, můžete se informovat o svých právech v níže uvedené sekci. Zákazníkem nebo zájemcem společnosti Volkswagen AG jste tehdy, když jste si koupili motorové vozidlo společnosti Volkswagen AG nebo odebíráte např. zpravodaj společnosti Volkswagen AG.

Flotiloví a velcí zákazníci

Jste-li zaměstnancem u flotilového nebo velkého zákazníka společnosti Volkswagen AG a jste-li v rámci tohoto obchodního vztahu u nás registrován/a, můžete se na další straně informovat, jak můžete uplatnit svá práva podle GDPR vůči společnosti Volkswagen AG.

Velkoobchod a maloobchod

Jste-li zaměstnancem velkoobchodního nebo maloobchodního partnera společnosti Volkswagen AG, můžete se na další straně informovat, jak můžete uplatnit svá práva podle GDPR vůči společnosti Volkswagen AG.

Zaměstnanci společnosti Volkswagen AG

Jste-li aktivním nebo bývalým zaměstnancem, agenturním pracovníkem, rodinným příslušníkem zaměstnance, důchodcem nebo uchazečem společnosti Volkswagen AG, využijte prosím tyto možnosti podání žádosti podle čl. 15 GDPR.

Dodavatelé

Jste-li zaměstnancem společnosti registrované na ONE.KBP nebo jste, příp. jste byl/a zaměstnancem partnerské společnosti v některé z obchodních oblastí společnosti Volkswagen AG, můžete se na další straně informovat, jak můžete uplatnit svá práva podle GDPR vůči společnosti Volkswagen AG.

Ostatní

Pokud nepatříte do uvedených skupin subjektů údajů a jste např. diplomat, návštěvník, host, rodinný příslušník, účastník soutěže o ceny nebo akcionář, můžete se na další straně informovat, jak můžete uplatnit svá práva podle GDPR vůči společnosti Volkswagen AG.