Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Dobro došli na portal za zaštitu podataka društva Volkswagen AG. Ovdje vam dajemo pregled vaših prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (OUZP) i kako ih možete ostvariti u odnosu na društvo Volkswagen AG.

Kupci i zainteresirane strane

Ako ste kupac ili zainteresirana strana društva Volkswagen AG, o svojim se pravima možete informirati putem sljedećeg područja. Kupcem ili zainteresiranom stranom društva Volkswagen AG, smatrate se ako ste kupili npr. motorno vozilo društva Volkswagen AG ili primate bilten društva Volkswagen AG.

Kupci flota i kupci na veliko

Ako ste zaposlenik pri kupcu flota ili kupcu na veliko pri društvu Volkswagen AG i u okviru poslovnog odnosa registrirani kod nas, na sljedećoj se stranici možete informirati o tome kako možete ostvariti svoja prava u skladu s OUZP-om naspram društva Volkswagen AG.

Veleprodaja i maloprodaja

Ako ste zaposlenik partnera veletrgovca ili maloprodaje pri društvu Volkswagen AG, na sljedećoj se stranici možete informirati o tome kako možete ostvariti svoja prava u skladu s OUZP-om naspram društva Volkswagen AG.

Zaposlenici društva Volkswagen AG

Ako ste aktivan ili jednokratan zaposlenik, najamnik, član obitelji nekog zaposlenika, umirovljenik ili kandidat društva Volkswagen AG, koristite se sljedećim mogućnostima da biste poslali zahtjev u skladu s čl. 15. OUZP-a.

Dobavljači

Ako ste zaposlenik poduzeća registriranog na stranici ONE.KBP ili jeste ili ste bili zaposlenik partnerskog društva u jednom od poslovnih područja pri društvu Volkswagen AG i u okviru poslovnog odnosa registrirani kod nas, na sljedećoj se stranici možete informirati o tome kako možete ostvariti svoja prava u skladu s OUZP-om naspram društva Volkswagen AG.

Ostalo

Ako se ne pronalazite u navedenim skupinama ispitanika i ako ste npr. diplomat, posjetitelj, gost, član obitelji zaposlenika, sudionik u nagradnoj igri ili akcionar, na sljedećoj se stranici možete informirati o tome, kako možete naspram društva Volkswagen AG ostvariti svoja prava u skladu s OUZP-om.