Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Tere tulemast Volkswagen AG andmekaitseportaali. Anname Teile siin ülevaate Teie isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevatest õigustest ja sellest, kuidas neid õigusi Volkswagen AG suhtes kasutada.

Kliendid ja huvitatud osapooled

Kui olete Volkswagen AG klient, st ostate, olete ostnud või kavatsete tulevikus osta Volkswagen AG teenuseid või tooteid või huvitute Volkswagen AG teenustest või toodetest, saate järgmiselt leheküljelt teavet, kuidas kasutada oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi Volkswagen AG suhtes.

Sõidukipargi ja suurkliendid

Kui Teil on või oli Volkswagen AG-ga sõlmitud suurkliendileping või kui olete Volkswagen AG sõidukipargi- või suurkliendi töötaja ning olete selle ärisuhte osana meie juures registreeritud, saate järgmiselt leheküljelt teavet, kuidas kasutada oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi Volkswagen AG suhtes.

Hulgi- ja jaekaubandus

Kui olete Volkswagen AG hulgimüügipartneri töötaja (nt importöör või rahvusvaheline müügiettevõte (NSC)) või jaemüügiettevõtte partneri töötaja (nt autosalong ja teenindustöökoda), saate järgmiselt leheküljelt teavet, kuidas kasutada oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi Volkswagen AG suhtes.

Volkswagen AG ja kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad

Kui olete olemasolev või endine töötaja, bakalaureuse-, magistritöö kirjutaja, väljaõppel isikud, duaalõppe õppur, praktikant, ajutine töötaja, töötaja lähedane isik, taotleja Volkswagen AG-s või kontserni kuuluva ettevõtte töötaja, saate järgmiselt leheküljelt teavet selle kohta, kuidas kasutada oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi Volkswagen AG suhtes.

Tarnijad ja teenusepakkujad

Kui olete ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) registreeritud partnerina või Volkswagen AG heaks töötava tarnija või teenusepakkuja töötajana, saate järgmiselt leheküljelt teavet, kuidas kasutada oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi Volkswagen AG suhtes.

Muu

Kui Te ei kuulu eelnevalt nimetatud andmesubjektide rühmadesse, saate järgmiselt lehelt teavet, kuidas kasutada oma IKÜM-ist tulenevaid õigusi Volkswagen AG suhtes.