Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Dobro došli na portal za zaštitu podataka kompanije Volkswagen AG. Ovde vam pružamo pregled vaših prava u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i kako ih možete ostvariti kod kompanije Volkswagen AG.

Kupci i zainteresovane strane

Ako ste kupac ili zainteresovana strana kompanije Volkswagen AG, o svojim pravima možete saznati u sledećem odeljku. Vi ste kupac ili zainteresovana strana kompanije Volkswagen AG, ako ste kupili motorno vozilo kompanije Volkswagen AG ili ste primili bilten od kompanije Volkswagen AG.

Flotni i veliki klijenti

Ako ste zaposleni kod flotnog ili velikog klijenta kompanije Volkswagen AG i registrovani ste kod nas u okviru poslovnog odnosa, na sledećoj stranici možete saznati kako da ostvarite svoja prava kod kompanije Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Trgovina na veliko i malo

Ako ste zaposleni kod veleprodajnog ili maloprodajnog partnera kompanije Volkswagen AG, na sledećoj stranici možete saznati kako da u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka ostvarite svoja prava kod kompanije Volkswagen AG.

Zaposleni u kompaniji Volkswagen AG

Ako ste aktivni ili bivši zaposleni, radnik na određeno vreme, srodnik zaposlenog, penzioner ili podnosilac zahteva za Volkswagen AG, koristite sledeće opcije za podnošenje zahteva u skladu sa čl. 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Dobavljači

Ako ste zaposleni ili ste bili zaposleni u kompaniji registrovanoj na ONE.KBP ili ste zaposleni u partnerskoj kompaniji u jednoj od poslovnih oblasti kompanije Volkswagen AG, na sledećoj stranici možete saznati kako da u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka ostvarite svoja prava kod kompanije Volkswagen AG.

Drugi subjekti

Ako se ne nalazite u navedenim grupama subjekata i ako ste, na primer, diplomata, posetilac, gost, srodnik, učesnik lutrije ili deoničar, na sledećim stranicama možete saznati kako da u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka ostvarite svoja prava kod kompanije Volkswagen AG.