Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Vitajte na portáli o ochrane údajov Volkswagen AG. Tu vám ponúkame prehľad vašich práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a spôsob, akým si ich môžete uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG.

Zákazníci a záujemcovia

Ak ste zákazník alebo záujemca spoločnosti Volkswagen AG, v nasledujúcej časti nájdete informácie o svojich právach. Zákazníkom alebo záujemcom spoločnosti Volkswagen AG sa stávate, ak ste si napr. zakúpili motorové vozidlo Volkswagen AG alebo napr. dostávate newsletter od spoločnosti Volkswagen AG.

Flotiloví a veľkí zákazníci

Ak ste zamestnanec flotilového alebo veľkého zákazníka spoločnosti Volkswagen AG a ste u nás registrovaný v rámci tohto obchodného vzťahu, na nasledujúcej stránke sa dozviete, ako si môžete uplatniť svoje práva podľa GDPR voči spoločnosti Volkswagen AG.

Veľkoobchod a maloobchod

Ak ste zamestnancom veľkoobchodného alebo maloobchodného partnera spoločnosti Volkswagen AG, na nasledujúcej stránke sa dozviete, ako si môžete uplatniť svoje práva podľa GDPR voči spoločnosti Volkswagen AG.

Zamestnanci Volkswagen AG

Ak ste aktívny alebo bývalý zamestnanec, zamestnanec personálnej agentúry, príbuzný zamestnanca, dôchodca alebo uchádzač o zamestnanie v spoločnosti Volkswagen AG, využite nasledujúce možnosti na podanie žiadosti podľa čl. 15 GDPR.

Dodávatelia

Ak ste alebo ste boli zamestnancom spoločnosti registrovanej na platforme ONE.KBP alebo zamestnancom partnerskej spoločnosti v niektorej z komerčných oblastí spoločnosti Volkswagen AG, na nasledujúcej stránke sa dozviete, ako si môžete uplatniť svoje práva podľa GDPR voči spoločnosti Volkswagen AG.

Ostatní

Ak nepatríte medzi uvedené skupiny dotknutých osôb a ste napr. diplomat, návštevník, hosť, príbuzný, účastník výhernej súťaže alebo akcionár, na nasledujúcej stránke sa dozviete, ako si môžete uplatniť svoje práva podľa GDPR voči spoločnosti Volkswagen AG.