Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Vitajte na portáli o ochrane údajov Volkswagen AG. Tu vám ponúkame prehľad vašich práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a spôsob, akým si ich môžete uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG.

Zákazníci a záujemcovia

Ak ste zákazníkom spoločnosti Volkswagen AG, t. j. súkromne nakupujete, nakupovali ste alebo máte v pláne nakupovať služby alebo produkty spoločnosti Volkswagen AG, alebo sa zaujímate o služby alebo produkty spoločnosti Volkswagen AG, na nasledujúcej stránke získate informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Volkswagen AG v súlade s GDPR.

Flotiloví a veľkí zákazníci

Ak máte alebo ste mali so spoločnosťou Volkswagen AG uzatvorenú zmluvu s veľkoodberateľom a ste zamestnancom flotilového zákazníka alebo veľkoodberateľa spoločnosti Volkswagen AG a ste u nás registrovaní v rámci tohto obchodného vzťahu, na nasledujúcej stránke získate informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Volkswagen AG v súlade s GDPR.

Veľkoobchod a maloobchod

Ak ste zamestnancom veľkoobchodného partnera (napr. dovozcu alebo spoločnosti National Sales Company (NSC)), ako aj zamestnancom maloobchodného partnera (napr. predajcu automobilov a servisnej spoločnosti) spoločnosti Volkswagen AG, na nasledujúcej stránke získate informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Volkswagen AG v súlade s GDPR.

Zamestnanci spoločnosti Volkswagen AG a koncernových spoločností

Ak ste napr. aktívny alebo bývalý zamestnanec, študent bakalárskeho štúdia, študent magisterského štúdia, učeň, žiak v systéme duálneho vzdelávania, praktikant, dočasný zamestnanec, blízky príbuzný zamestnanca, uchádzač o zamestnanie v spoločnosti Volkswagen AG alebo zamestnanec koncernovej spoločnosti, na nasledujúcej stránke získate informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Volkswagen AG v súlade s GDPR.

Dodávatelia a poskytovatelia služieb

Ak ste registrovaní ako partner na platforme ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), ako aj ak ste alebo ste boli zamestnancom dodávateľa alebo poskytovateľa služieb v spoločnosti Volkswagen AG, na nasledujúcej stránke získate informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Volkswagen AG v súlade s GDPR.

Ostatní

Ak nie ste vo vyššie uvedených skupinách dotknutých osôb, na nasledujúcej stránke získate informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Volkswagen AG v súlade s GDPR.