Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

Velkommen på Volkswagen AG’s databeskyttelsesportal. Her giver vi dig et overblik over dine rettigheder i henhold til lov om grundlæggende databeskyttelse (GDPR), og hvordan du kan udøve dem over for Volkswagen AG.

Kunder og potentielle kunder

Hvis du er kunde hos Volkswagen AG, dvs. hvis du privat modtager eller har modtaget tjenester eller produkter fra Volkswagen AG, eller ønsker at gøre dette i fremtiden, eller er interesseret i Volkswagen AG's tjenester eller produkter, kan du på følgende side finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til GDPR over for Volkswagen AG.

Flåde- og storkunder

Hvis du har eller har haft en storkundekontrakt med Volkswagen AG, og er medarbejder hos en flåde- eller storkunde hos Volkswagen AG og er registreret hos os som en del af dette forretningsforhold. kan du på følgende side finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til GDPR over for Volkswagen AG.

Engros- og detailhandel

Hvis du er medarbejder hos en engrospartner (fx importør eller National Sales Company (NSC)) eller medarbejder hos en detailpartner (fx bilforhandler og servicevirksomhed) hos Volkswagen AG, kan du på følgende side finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til GDPR over for Volkswagen AG.

Medarbejdere i Volkswagen AG og koncernselskaber

Hvis du fx er aktiv eller tidligere medarbejder, bachelorstuderende, kandidatstuderende, lærling, studerende i vekseluddannelse, praktikant, midlertidigt ansat, nærtstående til en medarbejder, ansøger hos Volkswagen AG eller medarbejder i et koncernselskab, kan du på følgende side finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder over for Volkswagen AG i henhold til GDPR.

Leverandører og tjenesteudbydere

Hvis du er registreret som partner på ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) og er eller var ansat hos Volkswagen AG som medarbejder hos en leverandør eller tjenesteudbyder, kan du på følgende side finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til GDPR over for Volkswagen AG.

Andre

Hvis du ikke befinder dig i de førnævnte grupper af registrerede, kan du på følgende side finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til GDPR over for Volkswagen AG.